Långa handläggningstider under lupp

DOMSTOLARNA2021-02-02

Riksrevisionen inleder en granskning av migrationsdomstolarnas effektivitet. Enligt myndigheten är handläggningstiderna oroväckande långa.

Enligt regleringsbrevet ska migrationsdomstolarna avgöra nio av tio asylärenden inom fyra månader och nio av tio övriga ärenden inom fem månader. Men under 2019 var den genomsnittliga handläggningstiden 21 månader. Därför har Riksrevisionen beslutat att genomföra en granskning av effektiviteten i migrationsdomstolarnas arbete.

”Långa handläggningstider är problematiskt för samhället i stort, men framför allt för berörda personer. Det är oroväckande att den som får sitt ärende prövat i migrationsdomstolen i Göteborg får vänta två år längre på beslut jämfört med om processen hade skett i Stockholm”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg beslutet om granskning i ett pressmeddelande.

Under 2019 var handläggningstiden för asylmål tre månader i Stockholm och cirka fyra månader i Malmö och Luleå. I Göteborg var genomsnittet 24 månader. Enligt Riksrevisionen är de kraftiga variationerna av handläggningstider ett tecken på bristande effektivitet. Enligt myndigheten kan de långa handläggningstiderna också innebära att de berörda personerna far illa. Riksrevisionen konstaterar också att kostnaderna för migrationsdomstolarna har fördubblats över en femårsperiod.

Migrationsdomstolarna

Migrationsdomstolarna är första instans vid överklagande av Migrationsverkets beslut. Migrationsdomstolar finns vid fyra förvaltningsrätter i Sverige, Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Sista instans för de här målen är Migrationsöverdomstolen som finns vid Kammarrätten i Stockholm.

Källa: Domstolsverket

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA