Lokförare på Stockholmspendeln kritiserar MTR

SPÅRTRAFIKEN2022-12-14

I ett öppet brev till tågresenärerna i Stockholmsområdet beklagar representanter för lokförarna att pendeltrafiken drabbats av stora störningar. Enligt de lokförare och fackliga organisationer som står bakom brevet ligger ansvaret hos arbetsgivaren MTR.

Det öppna brevet publiceras i gratistidningarna Mitti, som ges ut i olika områden i regionen, och har undertecknats av lokförarna Moa Friman och Nils Westberg Ahlmark. Bakom brevet står också de lokala ST- och Sekofacken på Stockholmspendeln.

Störningarna i pendeltågstrafiken beror enligt det öppna brevet på att arbetsgivaren och trafikoperatören MTR hade planerat att ta bort tågvärdarna från pendeltågen från och med den 5 december. Som Publikt redan rapporterat blev det inte så. I stället drabbades pendeltrafiken av akut personalbrist och för närvarande går bara 70 procent av ordinarie trafik.

”Vi som arbetar i pendeltågstrafiken är mycket ledsna över att detta går ut över er. Vi förstår er frustration till fullo och hoppas på en snar lösning på problemet”, skriver lokförarna.

Enligt det öppna brevet har MTR förklarat den reducerade trafiken med lokförarbrist och semestrar. Men ett företag med tillräcklig bemanning ska kunna hantera sina anställdas semestrar utan att behöva reducera trafiken och MTR har varit medvetna om lokförarnas semestrar hela året, skriver lokförarna.

Konflikten handlar om att MTR vill att pendeltågen ska framföras utan tågvärdar ombord. Enligt det öppna brevet känner sig 90 procent av lokförarna inte redo för en sådan förändring, ”och kommer aldrig känna sig redo att köra utan tågvärd, då vi anser att säkerheten för er resenärer inte längre kan garanteras”.

”En lokförare ansvarar för tågets säkra framförande. En tågvärd sköter normalt trafikinformation, service till resenärer, trygghetsarbete och ser till att ingen kläms i dörrarna. Tågvärden assisterar föraren så att det går fortare att rulla vidare vid fordonsfel och andra störningar. Tågvärden leder också evakueringar tillsammans med föraren och tar över allt säkerhetsansvar med omedelbar verkan när föraren inte kan det. Att avskaffa tågvärdarna visar tydligt på att man inte tar säkerhetskulturen på allvar”, skriver Moa Friman och Nils Westberg Ahlmark.

I det öppna brevet konstateras att det nya styret i region Stockholm lovat att pausa avvecklingen av tågvärdarna och tillsätta en oberoende utredning om säkerheten och tillgängligheten på pendeltågen. Författarna och de fackliga organisationer som står bakom brevet förväntar sig att en sådan utredning kommer fram till att tågvärdarna behöver finnas kvar för att garantera säkerheten.

”Men det räcker inte, vi uppmanar härmed trafikförvaltningen att omgående meddela MTR att de ska bemanna alla tåg med tågvärd tills dess att utredningen är klar”, skriver man i det öppna brevet..

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA