Bild: Michael Erhardsson/Mostphotos

Maktskifte i regionen kan rädda tågvärdar

SPÅRTRAFIKEN2022-10-03

Ett rödgrönt styre i Region Stockholm skulle kunna leda till att tågvärdarna blir kvar på pendeltågen. ”Vi följer alla utvecklingen noga, de som inte tidigare varit politiskt intresserade har blivit det nu”, säger Roger Delin, sektionsordförande på ST Pendeln.

Det är Region Stockholm som ansvarar för pendeltågstrafiken i Stockholmsområdet. Ännu är det inte klart hur regionen kommer att styras under den kommande mandatperioden.

Socialdemokraterna, som fick 50 mandat i regionfullmäktige, undersöker just nu möjligheterna att få ihop de 75 mandat som krävs för en majoritet. Om partiet lyckas skulle det innebära ett skifte från den borgerliga allians som tillsammans med Miljöpartiet styrde under den förra mandatperioden.

Ett rödgrönt styre i regionen skulle kunna leda till att det tidigare beslutet i regionens trafiknämnd om att ersätta tågvärdarna på pendeltågen med kameror rivs upp.

Roger Delin, sektionsordförande för ST Pendeln, följer nu utvecklingen med spänning.

– Vi håller tummarna för ett regimskifte. Vi ser att det finns en fördel för Socialdemokraterna, som har lovat att avskaffa projektet. Får de en majoritet skulle det kunna bli så. Eller alternativt att man behåller kamerorna och kör det tillsammans med tågvärdar ombord, säger han.

Beslutet att avskaffa tågvärdarna fattades förra sommaren och har mött hård kritik bland de anställda på pendeltågen – såväl bland tågvärdarna som bland lokförare som inte vill arbeta ensamma.

I våras gjorde ST Pendeln en enkät som visade att omkring var sjätte lokförare inte ville jobba kvar om ensamarbete infördes.

– Jag tror att den siffran stämmer ganska väl överens med hur det faktiskt ser ut just nu. Många är missnöjda, tycker att arbetsmiljön försämras och kastar in handduken och söker sig vidare till annat eller börjar plugga, säger Roger Delin.

Missnöjet med arbetssituationen har lett till personalbrist, där pendeltåg ställs in och förfrågningar om övertid går ut till anställda nästan varje dag, enligt Roger Delin.

Företaget MTR, som driver pendeltågen, har dessutom fått problem med utbildningen av nya förare. Där behövs erfarna lokförare som kan ta emot ny personal.

– Det där har blivit en flaskhals. Det finns nästan inga som vill ta emot nya förare, och många har hoppat av rollen som körlärare i protest för att de är så pass missnöjda, säger Roger Delin.

För att komma runt problematiken lämnade företaget i förra veckan ett erbjudande till både ST Pendeln och Seko Lok Pendeln. Tidigare har företaget betalat ett tillägg på 260 kronor per elev och tillfälle till dem som tar på sig rollen som körlärare. I stället ville man nu ändra befattningsbeskrivningen så att alla förare skulle behöva ta emot elever, mot en höjning av månadslönen med 1 000 kronor.

I överenskommelsen om körlärare ingick också ett paket med planerad övertid till och med februari nästa år vid upp till fem tillfällen för 3 500 kronor per tillfälle. Seko gick med på erbjudandet från arbetsgivaren, medan ST valde att säga nej.

– Vi på ST Pendeln står för frivillighet när det gäller körlärarrollen och övertiden. Vi vet att företaget ändå kan beordra övertid vid synnerliga skäl på grund av personalbristen. Och de 1 000 extra kronorna för körlärarrollen känns väldigt billigt med tanke på vilken försämring det skulle innebära för våra lokförare, säger Roger Delin.

Publikt har sökt MTR för en kommentar.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Spårtrafiken