Bild: CC BY-SA 3.0

Vart fjärde pendeltåg i Stockholm ställdes in

SPÅRTRAFIKEN2023-01-17

Nästan var fjärde avgång med Stockholms pendeltåg blev inställd under december. Den beställda produktionen för december var 16 660 avgångar. 4 079 av dem ställdes in, skriver Dagens Nyheter.

I en leveransrapport till trafikförvaltningen vid Region Stockholm redovisar tågoperatören MTR hur omfattande störningarna i pendeltågstrafiken var under december. Under månaden genomförde MTR bara 79,2 procent av den beställda trafiken, att jämföra med 98,5 procent i juli.

Enligt trafikförvaltningens presskommunikatör Claes Keisu är den siffran ett ganska bra mått på hur väl MTR har lyckats med sin leverans:

”Det är en anmärkningsvärt låg siffra. Och då ska man komma ihåg att pendeltågsknaset, där MTR inte kunde leverera personal, det började inte förrän en bit in i december”, säger han till Dagens Nyheter.

Under december hade MTR omfattande problem med sin driftledning, vilket i sin tur är kopplat till bolagets bemanningsproblem, skriver tidningen. Under den trassliga perioden förklarade MTR genomgående att bristen på personal var den avgörande orsaken till problemen.

MTR hade planerat att under december göra allvar av beslutet att minska bemanningen på pendeltågen. Antalet avgångar utan tågvärdar skulle öka med 30 procent. Men förändringen kunde inte genomföras enligt MTRs plan. I ett öppet brev till arbetsgivaren, som publicerades för en månad sedan och som de lokala ST- och Sekofacken på Stockholmspendeln ställt sig bakom, uppgavs att 90 procent av lokförarna inte känner sig redo för en sådan förändring. Utan tågvärdar anser facket att säkerheten för resenärerna inte kan garanteras.

Men Claes Keisu säger till Dagens Nyheter att projektet med att avveckla tågvärdarna ska fortsätta. Målet är att det ska vara fullt genomfört i augusti.

”Då ska resenärsutbytet övervakas av föraren från förarhytten via monitorer och kameror. Det har varit en del inkörningsproblem med detta. Man har till exempel upptäckt att det har blänkt i skärmarna. Så MTR har en del utmaningar att komma till rätta med, men de jobbar med det”, säger han till Dagens Nyheter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.