Nina Gustafsson Åberg är en av dem som slutat på Riksrevisionen. »De har rekryterat alltför många chefer och specialister från samma håll och med likartad bakgrund«, säger hon.
Bild: Elis Hoffman
Nina Gustafsson Åberg är en av dem som slutat på Riksrevisionen. »De har rekryterat alltför många chefer och specialister från samma håll och med likartad bakgrund«, säger hon.

Många avhopp från Riksrevisionen

RIKSREVISIONEN2016-08-31
I ett år har »hela havet stormat« på Riksrevisionen: ny ledning, ny organisation, nya chefer och nytt arbetssätt. Bara i år har över 10 procent av med­arbetarna lämnat myndigheten. »Många känner sig nedklassa­de, unga och driftiga slutar«, säger STs avdelningsordförande Ingvar Önnhage.

Den 1 augusti 2015 tillträdde Susanne Ackum och Ulf Bengtsson som nya riksrevisorer vid sidan av Margareta Åberg som utsågs 2014. De gjorde en rivstart direkt efter semestern:

– Redan efter en månad hade de en färdig analys och plan för vad som skulle göras, berättar Ingvar Önnhage. De var kritiska till vår kompetens, något de baserade på egna »enkäter« bland myndighetschefer och gamla kolleger i Rege­rings­kansliet. Alltså dem vi ska granska.

Det är också den bilden som fångats upp i medierna, menar han.

– Men vi kände inte igen oss i riksrevisorernas bild av att de tagit över en myndighet som var så dåligt skött och hade så låg kompetens att de var tvungna att förstärka den med disputerade nationalekonomer.

Kontakten med facken var minimal, men formellt korrekt:

– Visst, vi fick knapphändig information enligt de mbl-rutiner vi har, men få insåg vidden av den stora förändring som väntade. Vi tyckte att det gick för fort och försökte bromsa.

I den nya organisationen för effektivitetsrevisionen kom flertalet nya chefer utifrån.

– Många anställda kände sig förbi­gångna och personalomsättningen ökade, särskilt bland de unga, säger Ingvar Önnhage.

En av dem som lämnat myndigheten är Nina Gustafsson Åberg, tidigare ST-ordförande vid Riksrevisionen och i dag ersättare i förbundsstyrelsen. Hon var programansvarig, men har gått till ett nytt jobb som departements­sekreterare på arbetsmarknadsdeparte­mentet:

– Varför jag slutade? En kombination av förändringarna och nyfikenhet på att gå vidare.

Vad var det du inte gillade med förändringarna?

– Det blev en alltför snäv syn på effektivitetsrevision.

Nina Gustafsson Åberg säger att det finns ett allmänt missnöje med inriktningen och den nya ledningen.

– De har rekryterat alltför många chefer och specialister från samma håll och med likartad bakgrund. Och den märkliga rekryteringen av en chefs­ekonom, en lobbyist passar inte på Riksrevisionen.

När Publikt pratar med anställda på villkor att de får vara anonyma, talar de om »utrensning, styrda rekryteringar, oproffsigt ledarskap och otrygghet« eller rent av »finansdepartementets hämnd«.

2015 hade Riksrevisionen 340 anställda, varav 33 var tjänstlediga. Hittills i år har 39 anställda sagt upp sig.

Riksrevisor Margareta Åberg är administrativt ansvarig vid myndig­heten och ser flera skäl till den ökade personalomsättningen:

– Det är naturligt vid en omorganisation. Vissa vill inte vara med om det, och hos andra sätter det tankar i rörelse om att byta jobb. Och några kan känna besvikelse över att inte få de nya tjänsterna.

Ni beskylls för att ha agerat okänsligt och oproffsigt?

– Det var ett aktivt val att driva ett snabbt omorganisationsarbete. Det fanns också önskemål från personalen om att få arbeta i mindre enheter, där cheferna bättre kan sätta sig in i arbetet.

Men många upplevde att ni dömde ut deras kompetens?

– Det var inte alls avsikten. Vår personal har en bra och fin kompetens, men den behövde breddas. Ingen är ledsnare än jag om medarbetare känner det så.

Ingvar Önnhage
Bild: Malin Hansson
Ingvar Önnhage

En riksrevisor sade upp sig – två fick behålla sina jobb

Dagens Nyheter har under sommaren granskat Riksrevisionen och gjort flera avslöjanden:

  • Riksrevisor Ulf Bengtsson har påverkat granskningen av beslut han själv varit delaktig i.
  • Riksrevisor Susanne Ackum har låtit utomstående – sin sambo och anställda i Rege­ringskansliet – läsa och påverka pågående granskningar. Det gällde bland annat Riksrevisionens chefs­ekonom som i sin tidigare anställning som samhälls­politisk chef på Saco var engagerad i skatte­frågor.
  • Susanne Ackum har kringgått den formella anställnings­processen vid en rekrytering.
  • Riksrevisionen har lagt ned granskningar efter kontakt med regeringen.
  • Myndigheten har använt biståndsmedel till administration. Som en följd av granskningen sade Susanne Ackum upp sig 8 juli. En månad senare medgav Ulf Bengtsson och riksrevisor Margareta Åberg inför konstitutionsutskottet flera fel, men fick behålla sina jobb för att försöka åter­­ställa förtroendet för myndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.