Myndighetskritik för uteblivna sanktioner

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2019-09-13
Både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan brister i sin hantering av sanktioner, när personer i etableringsersättningen brutit mot reglerna. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en tillsynsrapport.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har olika roller i hanteringen av sanktionsreglerna för etableringsersättningen, konstaterar IAF i rapporten. För att reglerna ska fungera krävs att hela kedjan fungerar. Om en deltagare i etableringsprogrammet missköter sitt arbetssökande ska arbetsförmedlaren underrätta enheten Ersättningsprövning. Ersättningsprövning utreder och beslutar om eventuell sanktion – varning eller avstängning. Det är Försäkringskassan som verkställer en eventuell avstängning.

Granskningen visar på brister i Arbetsförmedlingens kontroll av programdeltagarna. Åtta gånger av tio har Arbetsförmedlingen låtit bli att rapportera om att en deltagare misskött sitt jobbsökande, konstaterar IAF kritiskt.

”Om inte Arbetsförmedlingens kontroll fungerar som den är avsedd får det konsekvenser både för den enskilde och samhället. Syftet med sanktionsreglerna är att deltagaren vid misskötsel ska få en möjlighet att ändra sitt handlingssätt så att det stämmer överens med villkoren för ersättning. En konsekvens är att lika ärenden riskerar att behandlas olika. Det blir också svårt för deltagarna att veta vad som förväntas av dem”, skriver IAF i rapporten.

Bristerna som identifierats hos Försäkringskassan gäller handläggning av olovlig frånvaro och fall där beslutsmeddelanden innehållit felaktig information:

”Försäkringskassan brister i handläggningen av ärenden där programdeltagaren har misskött sig genom olovlig frånvaro, vilket IAF bedömer har lett till felaktig utbetalning i några ärenden. Försäkringskassan har inte hanterat den olovliga frånvaron vid den aktuella ansökan trots att de hade informationen från Arbetsförmedlingen. Olovlig frånvaro omfattar frånvaro som deltagaren inte har anmält i förväg eller frånvaro som Arbetsförmedlingen inte har godkänt.”

I rapporten nöjer sig IAF med att göra påpekanden till Försäkringskassan. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.