Nio av tio är nöjda med jobbet

ARBETSLIV2021-04-27
Nio av tio personer är nöjda med sitt jobb, visar Statistiska centralbyråns, SCB, undersökning av befolkningens levnadsförhållanden. Men det finns tydliga skillnader beroende på kön, utbildning och bakgrund.

Enligt SCB uppger 89 procent av befolkningen mellan 16 och 74 år att de är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete. Andelen som är nöjda med jobbet är ungefär lika stor i alla grupper oavsett utbildningsnivå och bakgrund. Samtidigt svarar 5 procent att de är ganska eller mycket missnöjda med sitt arbete.

Enligt statistiken har andelen som ofta arbetar under tidspress sjunkit från 61 procent 2008–2009 till 55 procent i fjol.

”Samtidigt upplever fler att de har ett psykiskt ansträngande arbete och att deras arbete är enformigt”, påpekar utredaren Anne Danielsen Rackner i ett pressmeddelande.

Under förra året uppgav 45 procent att de har ett psykiskt ansträngande arbete. Det är en ökning från 41 procent 2008–2009. Andelen är större bland kvinnor (51 procent) än bland män (40 procent).

”De största skillnaderna ser vi när vi bryter ned statistiken på utbildningsnivå. Av personer med förgymnasial utbildning svarar 32 procent att deras arbete är psykiskt ansträngande. Bland personer med en eftergymnasial utbildning på minst tre år är motsvarande siffra 55 procent”, konstaterar Anne Danielsen Rackner.

När det gäller enformigt arbete är det tvärtom. Bland personer med förgymnasial utbildning uppger mer än var tredje att de har ett enformigt jobb, medan bara var åttonde bland dem som har en eftergymnasial utbildning säger att deras jobb är enformigt.

Allt fler har ett stillasittande arbete. Andelen har ökat från 28 procent 2008–2009 till 35 procent 2020. Bland personer med förgymnasial utbildning uppger var femte att de har ett stillasittande jobb, medan varannan av dem med minst treårig eftergymnasial utbildning säger sig ha ett stillasittande arbete.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.