Ökat lönegap kan hota enigheten

LÖNER2012-10-25

Tjänstemännens löner drar ifrån arbetarnas. På längre sikt kan det hota den fackliga enigheten, tror TCOs chefsekonom Göran Zettergren.

En genomsnittlig tjänsteman tjänar 32 800 kronor. Det är 10 000 kronor mer än medellönen för arbetaren.
LOs rapport ”Löner och löneutveckling år 2010-2011” visar att skillnaden ökade med 0,1 procentenhet under den senaste avtalsperioden.

I kronor räknat ökade medellönen med 420 kronor mer i månaden för tjänstemannen än för arbetaren.

”Lönegapet är på väg att bli alldeles för stort. Det är inte rimligt att arbetarnas löner ska vara så mycket lägre än tjänstemännens. Nu kraftsamlar vi inför kommande avtalsrörelser för en mer rättvis lönebildning med minskande löneskillnader”, kommenterar LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson i ett pressmeddelande.

Att tjänstemännens löner drar ifrån kan leda till svagare enighet i de fackliga leden, tror TCOs chefsekonom Göran Zettergren.

– Att skillnaden ökar med 0,1 procentenhet ett enskilt år tror jag knappast spelar någon roll. Men om det utvecklas så här år efter år blir det ett problem.

Lönebildningen bygger på industriavtalet. Arbetare och tjänstemän lägger fram sina lönekrav gemensamt.

– Om en grupp alltid får mer blir det gnissel i samarbetet, säger Göran Zettergren.

LO-rapporten visar också att den förra avtalsrörelsen resulterade i reallöneökningar på i genomsnitt 0,5 procent. Det är den lägsta ökningen på 55 år, enligt LO. Orsaken är att avtalen slöts i skuggan av finanskrisen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.