Peter Aspman beviljades inte ledighet med lön för att följa med sin sambo till specialistmödravården. Arbetsgivarens motivering var att det inte var han själv som behövde vården.
Bild: Ulf Palm
Peter Aspman beviljades inte ledighet med lön för att följa med sin sambo till specialistmödravården. Arbetsgivarens motivering var att det inte var han själv som behövde vården.

Olika regler för besök hos mödravården

ARBETSVILLKOR2019-10-07

På de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.

För ett år sedan dog Peter Aspmans och hans sambos ofödda barn i magen, en vecka innan beräknat födelsedatum. Det tog hårt på dem båda, och de sjukskrevs efteråt.

Peter Aspman återvände till jobbet på Arbetsförmedlingen i Borlänge efter några veckor, men hans sambo, som jobbade på samma ställe, är fortfarande sjukskriven på halvtid för depression. Eftersom hon blivit uppsagd i samband med nedskärningarna på myndigheten deltar hon nu i Trygghetsstiftelsens åtgärdsprogram.

Nu väntar paret barn på nytt och har planerade kontakter med specialistmödravården. Peter Aspman ansökte om ledighet med lön för att kunna följa med på de sju besök som är inbokade under arbetstid fram till det planerade födelsedatumet. Men Arbetsförmedlingen avslog hans ansökan.

– Först fick jag besked om att det berodde på att mitt namn inte står på kallelsen. Då fixade jag en ny kallelse men då fick jag avslag igen, med motiveringen att det inte var jag som behövde vården, säger Peter Aspman till Publikt.

Han blev förbannad och tog kontakt med facket. Av STs medlemsrådgivning fick han svaret att arbetsgivaren enligt gällande kollektivavtal har rätt att neka ledighet med lön.

– Det känns förlegat att arbetsgivaren ser på detta som något som bara gäller för den barnabärande föräldern. I ett vidare perspektiv har Arbetsförmedlingen i sitt uppdrag att agera för jämställdhet både mot medarbetare och kunder, säger han.

Publikt har frågat 50 myndigheter om de har ett lokalt kollektivavtal som innehåller en möjlighet för den som har en gravid partner att få ledighet med lön för att följa med till mödravård – eller om man har regler eller praxis som innebär samma sak.

Av de 50 tillfrågade myndigheterna har Trafikverket, Transportstyrelsen och Cent­rala studiestödsnämnden ett lokalt avtal som innebär att alla blivande föräldrar får ledigt med lön för att besöka mödra­vården. I Centrala studiestödsnämndens avtal står exempelvis att den som ska bli förälder ”och som inte själv är havande” har rätt till ledighet med lön för mödravård.

Åklagarmyndigheten, Högskolan i Skövde samt Myndigheten för kulturanalys har inga sådana skrivningar i sina lokala avtal, men svarar att det är ­praxis att bevilja ledighet med lön för mödravårdsbesök även för den blivande förälder som inte bär barnet.

Myndigheten för kulturanalys tolkar redan den skrivning som finns i det centrala kollektivavtalet som könsneutral, och konstaterar i sitt svar till Publikt helt enkelt att ”mödravård och blodgivning får göras på arbetstid utan löneavdrag”.

Facket har försökt att ändra skrivningen i det centrala kollektivavtalet i ett antal avtalsrörelser, enligt STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar. Även om hon inte vill kommentera enskilda ärenden, så beskriver hon Peter Aspmans fall som ett ”klockrent” exempel på varför paragrafen behöver skrivas om.

– Alla inblandade blir föräldrar och alla inblandade kan också bli drabbade under graviditet. På ett ultraljud kan det till exempel komma både positiva och negativa besked. Det är omodernt att man med nuvarande avtalstext signalerar att föräldraskap mer är mammans uppgift, säger hon.

Åsa Erba-Stenhammar kan i nuläget inte säga om facket i den kommande avtalsrörelsen återigen kommer att yrka på en förändrad skrivning. Det beror på vad medlemmarna signalerar att de vill ändra på, menar hon. Men i processen med att ta fram sina yrkanden tittar facket däremot alltid på vad man inte lyckades få igenom sist, påpekar hon.

– För mig känns den här synen på föräldraskap särskilt otidsenlig, med tanke på att man inom staten också försöker tänka på likabehandling och att man ska se alla som lika mycket värda, säger Åsa Erba-Stenhammar.

På Arbetsförmedlingen i region mitt, där Borlängekontoret ingår, är Marie Örjes enhetschef. Hon säger till Publikt att hon inte har något annat val än att tolka det centrala avtalet som att det bara är den blivande mamman som bär barnet som får ledighet med lön för besök hos mödra­vården.

– Det ska vara lika för alla, och så länge vi har det här att förhålla oss till så är det vad som gäller, säger Marie Örjes.

Hon poängterar att hon tog hjälp av HR-avdelningen med att tolka avtalet i det aktuella fallet, eftersom det var första gången hon ställts inför frågan.

Enligt Peter Aspman har arbetsgivaren i tidigare fall gjort tolkningen att anställda som har en partner som är gravid beviljas ledighet med lön för att följa med till mödravården. Men enligt Marie Örjes stämmer inte det – enligt henne har det i de fallen handlat om ett uttag av flextid eller semester.

Carina Lindh, HR-partner för cheferna på Arbetsförmedlingen, delar uppfattningen att avtalet ska tolkas som att det inte finns möjlighet för en anställd vars partner är gravid att få ledighet med lön för att besöka mödravården.

– Möjligheten att få ledighet med lön för läkarbesök gäller den som blir undersökt och kallad till läkarbesök. Men det är ju inte så att vi nekar personen ledighet, säger Carina Lindh.

Hon påpekar att det ges möjlighet att följa med på besöket just genom att söka semester eller använda sig av flextiden. Att arbetsgivaren kan neka semester om det inte rimmar med verksamhetens behov ser hon inte som ett tänkbart scenario att förhålla sig till i sammanhanget.

– Nej, det ser jag inte som realistiskt, en chef och en medarbetare pratar väl om vad som fungerar eller inte fungerar, säger Carina Lindh.

Hon förtydligar att Arbetsförmedlingen följer det centrala villkorsavtalet på myndighetsområdet, och att det i så fall ligger på parterna att få till en eventuell förändring av det.

Som det ser ut nu kommer Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge inte att få några problem med att vara ledig via semester eller flextidsuttag, säger han.

– Pengar är inte det viktiga utan det handlar om principen. Man är två föräldrar, och jag vill vara delaktig, säger Peter Aspman.

Rättelse: I en tidigare version av denna artikel uppgavs felaktigt att Inspektionen för vård och omsorg ­har som praxis att bevilja ledighet med lön för mödravårdsbesök för personer som har en gravid partner, medan Högskolan i Skövde saknades i uppräkningen.

Mödravårdsledighet för medföljande

Publikt har frågat 50 statliga myndigheter om de har tecknat ett lokalt kollektivavtal med de fackliga organisationerna som ger en anställd vars partner är gravid rätt till ledighet med lön för att besöka mödravård.

SÄGER JA

Myndigheter med lokalt avtal som ger ledighet med lön för mödravårdsbesök för den som har en gravid partner:

 • Centrala studiestödsnämnden
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen

Myndigheter som har som praxis att bevilja ledighet med lön för mödravårdsbesök för den som har en gravid partner:

 • Högskolan i Skövde
 • Myndigheten för kulturanalys
 • Åklagarmyndigheten

SÄGER NEJ

Myndighet som enbart beviljar ledighet med lön för mödravårds­besök för den som själv är gravid:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsgivarverket
 • Arbetsmiljöverket
 • Brottsförebyggande rådet
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folke Bernadotteakademin
 • Folkhälsomyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Högskolan i Gävle
 • Högskolan i Halmstad
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Karlstads universitet
 • Konstnärsnämnden
 • Konsumentverket
 • Kriminalvården
 • Kronofogdemyndigheten
 • Lantmäteriet
 • Länsstyrelsen i Kalmar län
 • Länsstyrelsen i Värmlands län
 • Länsstyrelsen i Västerbottens län
 • Migrationsverket
 • Moderna museet
 • Myndigheten för arbetsmiljökunskap
 • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Nationalmuseum
 • Pensionsmyndigheten
 • Regeringskansliet
 • Riksgäldskontoret
 • Riksrevisionen
 • Rymdstyrelsen
 • Skatteverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens fastighetsverk
 • Statens institutionsstyrelse
 • Skolverket
 • Statistiska centralbyrån
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Uppsala universitet

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA