Omlokaliseringar ska kartläggas

OMLOKALISERING2022-09-02

Arbetsgivarverket får regeringens uppdrag att kartlägga hur statliga myndigheter valt att placera sin personal och sina ledningsfunktioner under åren 2018–2020.

En fortsatt utveckling av den statliga närvaron och servicen i hela landet är viktig för att upprätthålla legitimitet och förtroende för statsförvaltningen, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Syftet med att ge Arbetsgivarverket i uppdrag att redovisa placeringsorter för myndigheternas personal är att ge regeringen en samlad bild över den statliga närvaron.

”Staten behöver finnas i hela landet. Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att stärka den statliga närvaron. Då är det viktigt att myndigheternas beslut sammantaget inte leder i motsatt riktning. Därför behövs ett underlag som kan bidra till den samlade bilden. Arbetsgivarverkets kartläggning kommer därför att vara väldigt värdefull för regeringen”, framhåller civilminister Ida Karkiainen i pressmeddelandet.

Regeringen konstaterar att det har genomförts flera omlokaliseringar av myndigheter de senaste åren. I pressmeddelandet tas också upp att regeringen placerat nya myndigheter utanför Stockholm, fattat beslut om en kraftig utbyggnad av servicekontorsnätet samt utfärdat en förordning om statliga myndigheters lokalisering.

Arbetsgivarverket ska redovisa uppdraget senast 31 maj 2023.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.