Bild: Getty Images

Pandemin har fyrdubblat distansarbetet

DISTANSARBETE2024-06-20

Efter pandemin har det blivit fyra gånger så vanligt att människor jobbar mer än hälften av arbetstiden från hemmet, konstaterar Medlingsinstitutet i en analys.

Medlingsinstitutets analys bygger på de arbetskraftsundersökningar som görs av Statistiska centralbyrån, SCB. Statistiken visar att omfattningen av distansarbete accelererade kraftigt under pandemin. Under 2021 uppgav var fjärde anställd att de arbetat mer än hälften av arbetstiden hemifrån. Före pandemin låg andelen mellan tre och fyra procent.

Efter pandemin har andelen anställda som till största delen jobbat hemifrån minskat till omkring 13 till 16 procent. Denna andel är enligt analysen därmed ungefär tio procentenheter högre efter pandemin än innan.

Skillnaderna mellan kvinnor och män är små. På arbetsmarknaden som helhet är det fler kvinnor än män som jobbar på distans. Men bland tjänstemän i privat sektor, där distansarbete är vanligast, jobbar fler män än kvinnor hemifrån. I denna grupp arbetade 69,8 procent av männen och 63,8 procent av kvinnorna hemifrån någon gång per vecka under år 2023.

Över tid har ökningen av distansarbetet varit störst i storstadsregionerna.

En direkt konsekvens av ökat distansarbete är enligt analysen att arbetspendlingen minskar. En intressant fråga är enligt Medlingsinstitutet om möjligheten att pendla färre dagar per vecka leder till större acceptans för långa pendlingsavstånd.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA