Polisens kvinnoregister var olagligt

INTEGRITET2016-10-10
Polisens kvinnoregister var olagligt. Det slår förvaltningsrätten fast efter ett överklagande från Polisen. Sedan mars 2012 har det saknats lagligt stöd för att behandla personuppgifter så som Polisen gjorde.

Datainspektionen konstaterade för mer än ett år sedan att Polisens register över kvinnor som blivit utsatta för hot och våld var olagligt. Polisen överklagade beslutet, men nu har Förvaltningsrätten i Stockholm slagit fast att registret var olagligt efter 1 mars 2012.

Enligt förvaltningsrätten var inte personuppgiftsbehandlingen i sin helhet olaglig före lagändringen 2012. Personuppgiftsbehandlingen var nödvändig i polisens brottsbekämpande verksamhet, sägs det i domen, och därför stred den inte direkt mot personuppgiftslagen. 

Trots att det fanns generellt lagstöd för personuppgiftsbehandlingen har den enligt domen inte i alla delar uppfyllt de krav som lagen ställer. Förvaltningsrätten instämmer i Datainspektionens bedömning att det granskade materialet innehåller känsliga personuppgifter som behandlats på ett otillåtet sätt och att uppgifter behandlats i strid med god sed och utan att vara relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen. Uppgifterna har heller inte gallrats i tid eller varit skyddade på ett lämpligt sätt, eftersom tillgången till uppgifterna inte har loggats.

Efter att polisdatalagen ändrades 1 mars 2012 har det helt saknats lagstöd för att behandla personuppgifterna. Personuppgifterna har under denna period gjorts gemensamt tillgängliga trots att detta inte varit tillåtet, konstaterar förvaltningsrätten och godtar Datainspektionens beslut att förelägga Polismyndigheten att upphöra med personuppgiftsbehandlingen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.