Polisstation orsakade inte cancer

ARBETSMILJÖ2011-09-22

Det var inte polisstationens inomhusklimat som orsakade cancer hos 17 anställda vid Polisen i Hagfors. Arbetsgivaren har utrett frågan och personalen är lugnad.

I måndags blev en miljömedicinsk undersökning klar som skingrar farhågorna att inomhusklimatet i polisstationen i Hagfors skulle orsaka cancer.

– Undersökningen visar att det inte finns något orsakssamband mellan sjukdomsfallen och fastigheten, säger pressinformatör Tommy Lindh.

Det var i höstas förra året som det blev allmänt känt att ovanligt många anställda vid Hagforspolisen genom åren fått cancer. Från 1992 och fram till 2010 hade 17 anställda insjuknat i olika slags cancer. Tio av dem har avlidit, enligt Tommy Lindh. Under perioden arbetade färre än 100 personer i huset. Med tiden växte en oro fram hos personalen.

Polismyndigheten i Värmland valde att ta oron på allvar. I november 2010 startade man en särskild arbetsmiljöundersökning. Fastighetsägaren undersökte polisstationen. Bland annat har tekniker mätt radonhalten i huset. Alla anställda erbjöds medicinsk undersökning.

Monica Hedin, ordförande i ST inom Polismyndigheten i Värmland, tycker att arbetsgivaren har gått till botten med frågan.

– Ja, arbetsgivaren har tagit detta på största allvar och verkligen ansträngt sig. Man har gått ut med enkätfrågor till personal som arbetat i huset. Man har också anlitat specialister som undersökt olika material som mattor och lim, förutom radonmätningen.

Monica Hedin förstår de anställda som varit oroliga.

– Men folk har inte fått samma slags cancer. Det är helt enkelt slumpen som gjort att så många drabbats, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.