Bakläxa sedan anställd förflyttats

POLISEN2012-04-11

En polis i Uppsala förflyttades till ensamhet. Polisen mår dåligt och nu tvingar huvudskyddsombudet med Arbetsmiljöverkets stöd polismyndigheten att riskbedöma situationen.

En enskild polis vid en rotel för mängdbrott i Uppsala pekades ut som källan till dålig stämning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren flyttade kvinnan till andra lokaler. Där sitter två polisenheter vars arbete omgärdas av sträng sekretess och mycket fältarbete. Polisen hamnade i social isolering.

Det här var på sensommaren 2011. I februari i år gjorde polisen en arbetsskadeanmälan. Ensamheten på jobbet gör henne nedstämd, stör sömnen och leder till en känsla av utanförskap.

Huvudskyddsombudet vid polismyndigheten, Peter Lindbergh, reagerade.

– När det kommer in en arbetsskadeanmälan måste jag reagera. Arbetsgivaren är ju skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall. Vi har velat ha tillbaka henne in i huset hela tiden, men sedan november har arbetsgivaren inte velat diskutera det här mera över huvud taget.

Peter Lindbergh krävde med stöd av arbetsmiljölagen att arbetsgivaren skulle göra något åt saken, men fick ett avvisande svar. Arbetsgivaren betraktar frågan som ett individärende och tycker inte heller att man kan betrakta polisen som isolerad. Men Peter Lindbergh var inte nöjd.

– Jag tycker inte man har gjort tillräckligt för att lösa problemen på hennes arbetsplats. Hon mår dåligt och känner sig utpekad som syndabock. Hennes chef kommer ut och lämnar ärenden till henne. Det är i princip den enda kontakt hon har med sin arbetsplats.

Huvudskyddsombudet gick vidare till Arbetsmiljöverket som gjorde inspektion i mars. Myndigheten anser det visat att polisen upplever ”en betydande arbetsrelaterad ohälsa” efter förflyttningen. Arbetsmiljöverket bedömer bristerna som så pass allvarliga att huvudskyddsombudets begäran måste efterlevas av polismyndigheten. Arbetsmiljöverket kräver därför i ett tvingande föreläggande att arbetsgivaren undersöker den anställdes psykosociala och sociala förhållanden och rättar till eventuella brister.

HR-chef Ulrika Thakén vill inte besvara de flesta av Publikts frågor med hänvisning till den personliga integriteten. Men hon säger att Uppsalapolisen kommer att följa Arbetsmiljöverkets föreläggande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA