Regeringen föreslår ytterligare medel till etableringsjobb

ARBETSFÖRMEDLINGEN2022-04-06

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten att Arbetsförmedlingen får ytterligare 50 miljoner kronor i anslag för att införa etableringsjobb. Syftet är att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma i arbete och få en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

I vårändringsbudgeten för 2022 föreslår regeringen en ökning av Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag med 50 miljoner kronor för att införa etableringsjobb enligt det förslag som tagits fram av arbetsmarknadens parter. Reformen ska enligt ett pressmeddelande ge fler nyanlända och långtidsarbetslösa ett jobb och möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Satsningen på etableringsjobb är enligt pressmeddelandet en del i regeringens arbete för att bryta segregationen och trycka tillbaka långtidsarbetslösheten.

”Vi ska vända på varje sten så att människor kommer i arbete och blir en del av samhällsgemenskapen. Etableringsjobben syftar till att ge fler nyanlända och arbetslösa en väg in till arbete samtidigt som vi underlättar för företagens kompetensförsörjning”, understryker arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i pressmeddelandet.

Regeringen målsättning är att etableringsjobb enligt parternas förslag ska införas under första halvåret 2022.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.