Regeringen håller med Riksrevisionen

TRAFIKVERKET2021-02-15
Regeringen har tagit till sig den kritik Riksrevisionen riktade mot Trafikverket i en granskning för snart ett år sedan. I en skrivelse till riksdagen redovisar regeringen ett antal åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser.

Regeringen framhåller i skrivelsen att det är viktigt att Trafikverket har rätt förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt järnvägsunderhåll. Regeringen instämmer också i Riksrevisionens iakttagelser att en förutsättning för att göra träffsäkra uppskattningar av vilket underhållsarbete som är nödvändigt är att det finns systemstöd som kan ge en fullständig och samlad bild av tillståndet i anläggningen. Enligt Riksrevisionen har bristerna lett till att Trafikverket inte fått ut tillräckligt mycket underhållsinsatser i förhållande till kostnaderna.

Enligt Riksrevisionens granskning finns det systematiska skillnader i kostnadsavvikelser mellan olika regioner, olika entreprenörer och olika sätt att utforma kontrakten. Trafikverkets kunskap om anläggningen och uppföljningen av genomförda arbeten borde vara bättre. Regeringen instämmer i kritiken och pekar i skrivelsen på att kontraktens utformning är viktig för en effektiv verksamhet och för att främja innovation och konkurrens och göra marknaden mer attraktiv.

Regeringen skriver också att det är viktigt att Trafikverket försöker begränsa risken för så kallad obalanserad budgivning i samband med upphandlingar. Trafikverket behöver göra en bättre ekonomisk uppföljning och analysera hur vanligt förekommande sådan så kallad obalanserad budgivning är och vad det får för konsekvenser. Regeringen påpekar i skrivelsen att Trafikverket fick ett sådant uppdrag i januari i år. I uppdraget ingår att upprätta ett åtgärdsprogram för att minska risken för obalanserad budgivning och motverka kostnadsöverskridanden.

Regeringen skriver att järnvägsunderhållet inte har utvecklats i en långsiktigt hållbar riktning sedan underhållet omreglerades och utsattes för full konkurrens. Därför anser regeringen att förutsättningarna för järnvägsunderhållet bör ändras för att säkerställa ett effektivt genomförande och stärkt statligt ansvar för utförande av underhåll. En särskild utredare har sett över förutsättningarna för att lägga tillbaka ansvaret för basunderhåll till Trafikverket. Utredaren har lagt fram flera olika förslag med syfte att bidra till en mer robust och tillgänglig järnväg, att Trafikverket kan utveckla och stärka sin kontroll av järnvägsunderhållet samt att bidra till ett modernt, mer effektivt järnvägsunderhåll för framtidens krav. Beredning pågår inom Regeringskansliet och regeringen avser att återkomma i frågan.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Micke (ej verifierad) mån, 02/15/2021 - 11:39
Upphandlingarna skapar helt galna förutsättningar.
Hörde om en stad där tågen inte stannade på hållplatserna när de låg efter i tabellen. Allt för att köra ikapp mot schemat.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.