Rekordmånga sjukskrivna på grund av stress

PSYKISK OHÄLSA2023-10-17

Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress. Psykisk ohälsa, ofta stressrelaterad, har blivit den vanligaste sjukskrivningsorsaken, visar en rapport från Försäkringskassan.

Före millennieskiftet var det enligt Försäkringskassans rapport sjukdomar i rörelseorganen, exempelvis ont i rygg eller nacke, som var vanligaste orsaken till längre sjukfall. Nu står psykisk ohälsa för mer än hälften av alla längre sjukfall, och stressrelaterade sjukfall är vanligast.

Mellan juni 2019 och juni 2023 ökade antalet personer som är sjukfrånvarande med stressrelaterad diagnos från 28 200 till 42 000 – en ökning med 49 procent. Kvinnor står för 79 procent av dessa sjukfall och vissa branscher är överrepresenterade.

De stressrelaterade sjukskrivningarna har enligt Försäkringskassan aldrig tidigare varit så många. Det gäller både kvinnor och män, och både för startade och pågående sjukfall. Det är inte de psykiska sjukdomarna som ökar, utan främst stressrelaterad psykisk ohälsa som utmattningssyndrom.

Inom forskningen är det enligt rapporten väl belagt att det främst är dålig arbetsmiljö som orsakar stressrelaterad sjukfrånvaro. En viktig förklaring till hög sjukfrånvaro inom vård, skola och omsorg är en obalans mellan krav och resurser, konstaterar Försäkringskassan.

”Om arbetsmiljön präglas av höga eller ökande krav som inte balanseras med tillräckliga resurser, exempelvis kontroll över den egna arbetssituationen och socialt stöd, eller erkännande och uppskattning, så ökar risken för stressrelaterad sjukskrivning kraftigt”, kommenterar rapportens huvudförfattare Ulrik Lidwall statistiken i ett pressmeddelande.

Rapporten visar också att sjukfall kopplade till psykiatriska diagnoser i genomsnitt blir längre än vid andra diagnoser och har en genomsnittslängd på 90 dagar. Det kan jämföras med ett snitt på 49 dagar för samtliga diagnoser. Den allt vanligare diagnosen ”utmattningssyndrom”, som beror på långvarig negativ stress, innebär ofta sjukskrivningar i ett halvår eller mer.

”Kortare sjukskrivningar innebär mindre inkomstbortfall för individen och mindre utgifter för den allmänna sjukförsäkringen. Långvariga sjukskrivningar innebär omfattande kostnader för både individen och samhället, främst i form av produktionsbortfall, ökade sjukpenningutgifter och personligt lidande”, framhåller Ulrik Lidwall.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA