Bild: Mostphotos

Riksrevisionen granskar Migrationsverkets omställning

MIGRATIONSVERKET2020-11-11

Nu startar Riksrevisionen en granskning av den stora omställningen inom Migrationsverket de senaste åren. Granskningen ska visa om processen genomförts på ett bra sätt eller om den hade kunnat göras bättre.

Migrationsverkets omställning med kraftigt minskande anslag och neddragningar av personal under perioden 2017-19 är en av de snabbaste och största neddragningarna i statsförvaltningens historia, konstaterar Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Enligt myndigheten medför stora och snabba omställningar alltid en risk för olika negativa konsekvenser. Granskningen gäller i första hand Migrationsverket, men också regeringens, Arbetsgivarverkets och Ekonomistyrningsverkets insatser ska belysas.

”Granskningen är framför allt framåtsyftande. Förhoppningen är att resultaten ska göra nytta när statsförvaltningen behöver genomgå omställningsprocesser i framtiden”, konstaterar riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Under åren 2017–2019 mer än halverades Migrationsverkets anslag, vilket ledde till kraftiga neddragningar av såväl personal- som lokalkostnader, konstaterar Riksrevisionen. Syftet med den inledda granskningen är att svara på om omställningen har genomförts på ett ändamålsenligt sätt. En rapport är planerad till maj 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA