Skärpt arbete mot trakasserier på högskolor

HÖGSKOLAN2017-12-21

Regeringen har beslutat att ytterligare åtgärder måste vidtas för att motverka sexuella trakasserier vid Sveriges universitet och högskolor. Lärosätena ska prioritera detta arbete, skriver regeringen.

Regeringen ger enligt ett pressmeddelande universitet och högskolor i uppdrag att lyfta och synliggöra sitt förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier. Samtidigt får Universitets- och högskolerådet, UHR, i uppdrag att sammanställa lärosätenas arbete för att förebygga sexuella trakasserier. UHR ska också granska hur lärosätena agerar när de fått kännedom om misstänkta incidenter. I uppdraget ingår att presentera goda exempel och att sprida information om dessa.

”Högskolan är den största statliga arbetsgivaren och har 400 000 studenter. En så stor verksamhet måste prioritera arbetet mot diskriminering och sexuella trakasserier. De uppdrag som regeringen nu beslutat om tydliggör lärosätenas ansvar för att motverka sexuella trakasserier och arbeta för att det finns en bra arbetsmiljö där alla studenter och anställda kan känna sig trygga”, kommenterar Helene Hellmark Knutsson, S, minister för högre utbildning och forskning, i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.