Akademiker i upprop mot trakasserier

HÖGSKOLAN2017-11-27

Kvinnliga akademiker vittnar om att landets lärosäten inte agerar på larm om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det framkommer i #Akademiuppropet, som undertecknats av 2 400 kvinnliga akademiker och publicerats av Svenska Dagbladet.

Publikt har tidigare rapporterat om att anmälningarna om sexuella trakasserier är få inom högskolan. Nu har 2 400 kvinnliga akademiker undertecknat en protest mot sextrakasserier och mot lärosätenas underlåtenhet att agera.

”Vi kräver att den sexism som kvinnor utsätts för inom akademin tas på allvar och får ett slut.” Det skriver undertecknarna av Akademiuppropet i Svenska Dagbladet, SvD. De framhåller att övergrepp och trakasserier mot kvinnor förekommer på alla universitet och högskolor och är ett strukturellt problem.

Samtidigt anser undertecknarna att lärosätena inte tar problemet på allvar, och att vissa utsatta kvinnor inte ser någon annan lösning än att söka sig därifrån.

”Våra krav är att chefer och universitetsledningar ser till att kvinnor fortsättningsvis inte blir dubbelt bestraffade och tvingas lämna universiteten och sina karriärer medan de manliga förövarna, utan repressalier, tillåts fortsätta trakassera kvinnliga kollegor och studenter.”

Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, S, säger till SvD att lärosätena måste vidta ”konkreta åtgärder:

”I utbildningsvärlden etableras många beroendeförhållanden, det kan vara med doktorander och handledare. Vi måste hitta rutiner och få till en förändring för att komma åt problematiken. Det ska få konsekvenser att utnyttja någon.”

Hon säger att det sannolikt finns ett stort mörkertal utöver de formella anmälningarna, och att det behövs ett bättre kunskapsunderlag. De utredningar som ändå görs ska likställas med utredningar om forskningsfusk, anser hon. Det innebär att forskningsanslag kan frysas. Hon vill också undersöka möjligheten att underrätta externa forskningsfinansiärer om att en utredning pågår.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.