Annons:

Den nya polisstationen i Rinkeby öppnar i september. Då området ses som särskilt brottsutsatt har skyddsorganisationen inom Polisen påtalat att säkerheten för personalen behöver ses över.
Bild: Mostphotos
Den nya polisstationen i Rinkeby öppnar i september. Då området ses som särskilt brottsutsatt har skyddsorganisationen inom Polisen påtalat att säkerheten för personalen behöver ses över.

Skyddsombud lyfter säkerheten i Rinkeby

POLISEN2020-05-20

Efter år av förseningar ska en ny polisstation i Stockholmsförorten Rinkeby öppna i höst. Skyddsorganisationen har flaggat för att personalens säkerhet måste kunna garanteras. Arbetsgivaren anser att man redan har vidtagit en rad åtgärder, säger poliskommissarie Jörgen Ohlsson till Publikt.

Bygget av polisstationen i Rinkeby, som från början var tänkt att öppna 2017, har kantats av förseningar av olika slag. Sommaren 2018 rammade en bil grindarna till byggarbetsplatsen, och ett antal personer kastade brandbomber och smällare så att patrullerande väktare fick söka skydd. Händelsen anmäldes till Arbetsmiljöverket.

Men 1 juni ska nu personalen börja flytta in stegvis, och i september ska verksamheten invigas. Förutom lokal polisverksamhet kommer det att finnas en passexpedition i huset. En av enheterna vid Polisens kontaktcenter, PKC, kommer också att ha sin bas i Rinkeby.

Eftersom Rinkeby ses som ett särskilt brottsutsatt område har skyddsorganisationen inom Polisen påtalat att säkerheten för personalen behöver lyftas.

Enligt Jörgen Ohlsson, kommissarie i lokalpolisområde Rinkeby och projektledare för den nya stationen, är arbetsgivaren förberedd när det gäller personalsäkerhet.

– Det kan vara lite känsligt att gå ut i detalj med vad det är för något, men vi har i dialog med facket och skyddsorganisationen vidtagit ett antal åtgärder så att folk kan känna sig trygga på jobbet. Bland annat handlar det om polisiära åtgärder och väktarbevakning, säger han till Publikt.

Man planerar också för utökad kamerabevakning och det finns förberedelse för att kunna transportera personal till och från arbetsplatsen i Rinkeby, om det skulle behövas, enligt Jörgen Ohlsson.

– Vi har ett batteri av saker som vi kan starta upp ganska snabbt om vi skulle märka att det inte räcker med det vi har gjort. Men där bedömer vi inte att vi är i dag, säger han.

Det är framför allt det faktum att personalen måste ta sig till och från jobbet som skyddsorganisationen har flaggat hårdast för, enligt Sverker Ohlsson, huvudskyddsombud för de regionala enheterna i Stockholm, där bland annat PKC ingår.

Just nu inväntar man uppföljningen av en riskbedömning som har gjorts, och som arbetsgivaren ska presentera i slutet av maj.

– Det som vi ser som en farhåga är att det finns en grupp kriminella som agerar just i det här området, sedan vet jag inte hur stor risken i praktiken är. Stationen har inte öppnat än så det är svårt att sia om vilka åtgärder som kan tänkas behövas. Hittills har arbetsgivaren presenterat förslag och idéer, säger Sverker Ohlsson.

Särskild parkering och rekommendationer om att personalen ska röra sig till och från arbetsplatsen tillsammans är några av de idéer som har lagts fram, enligt honom.

– Det finns även ett förslag om att PKC-personalen bara ska jobba dagtid, men det har jag svårt att se hur man ska få ihop praktiskt i och med att det är verksamhet dygnet runt, säger Sverker Ohlsson.

Skyddsorganisationen har också ställt sig frågande till varför PKC ens ska lokaliseras till Rinkeby, då en större PKC-enhet också kommer att finnas i Farsta, söder om Stockholm.

Enligt poliskommissarie Jörgen Ohlsson beror det på att arbetsgivaren vill hitta sätt att utnyttja de nya, större lokalerna.

– Från början hade man en lokal som var lite för stor för vår lokala verksamhet, och då tittade man på om det fanns någon annan verksamhet som skulle kunna passa in, säger han.

Han påpekar att det alltid finns en risk för att Polisens personal ska bli igenkänd när de tar sig till och från jobbet, oavsett var de jobbar någonstans. Att värdera hur mycket större den risken är i Rinkeby jämfört med i andra områden är svårt, menar han.

– Visst är vi ett särskilt utsatt område med en svår problematik. Men i vissa fall har man kanske inte riktigt en helt korrekt lägesbild. Man kan inte ta ifrån folk deras oro, men det ska vara nyanserat också, säger Jörgen Ohlsson.

Ungefär 300 personer kommer att arbeta på stationen i Rinkeby, av dem är mellan 50 och 60 stycken civilanställda, enligt Jörgen Ohlsson. Förutom personalen vid PKC finns det också en passexpedition och administrativ personal.

Just nu pågår en första rekrytering av personal till PKC. I höst kommer en andra rekryteringsomgång att starta för att successivt bemanna enheten, säger han.

– Vi är väldigt spända på att få flytta in och det är få förunnat inom Polisen att få flytta in i lokaler som byggs för att anpassas efter våra behov och verksamhet. Ett som är säkert är att det blir en väldigt trevlig och fräsch arbetsplats som kommer att göra stor nytta lokalt här i Rinkeby, säger Jörgen Ohlsson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA