Pär Renberg, avdelningsordförande för ST inom Polisen.
Bild: Fredrik Hjerling
Pär Renberg, avdelningsordförande för ST inom Polisen.

ST-avdelning går med på nytt avtal om facklig tid

POLISEN2022-06-02

ST inom Polisen backar och skriver under det nya kollektivavtalet om facklig tid på myndigheten. STs avdelningsordförande Pär Renberg har tidigare kritiserat avtalet, som begränsar antalet fackliga årsarbetsarbetskrafter, men tycker att dialogen med arbetsgivaren nu har blivit bättre.

Under förra våren lämnade Polismyndigheten ett förslag till nytt kollektivavtal som kraftigt begränsade tiden de fackliga organisationerna förfogar över.

Facken hamnade i en besvärlig förhandlingssits. Valde de att inte skriva under skulle de i stället falla tillbaka på förtroendemannaavtalet, FMA, och få ännu mindre tid.

Till en början fick avtalet hård kritik från ST inom Polisen, som vägrade att skriva under, vilket Publikt tidigare rapporterat om. Men efter en testperiod under det senaste halvåret har avdelningen nu valt att teckna avtalet, som gäller från 1 juni i år.

– Dialogen med arbetsgivaren har blivit mycket bättre under den här perioden vi provat avtalet. Nu lyssnar man faktiskt på vad vi säger och mycket av det som tidigare inte har fungerat har rättats till, säger STs avdelningsordförande Pär Renberg.

Det nya kollektivavtalet ger ST rätt till att lägga 22 årsarbetskrafter på fackligt arbete. Det är nära en halvering jämfört med de 37 som avdelningen tidigare haft, men samtidigt bättre än de omkring 12 årsarbetskrafter som förtroendemannaavtalet skulle ha gett.

Enligt Pär Renberg kan tiden på sikt komma att utvärderas och justeras, men hur det ska gå till är ännu inte klart. Ytterligare några frågor återstår fortfarande att diskutera med arbetsgivaren. Bland annat handlar det om tiden för styrelsemöten och hanteringen av individärenden.

Beslutet att säga ja till avtalet har förankrats både bland sektionerna och i avdelningsstyrelsen.

– Vi var inte helt eniga, men landade ändå i att teckna avtalet. Alla var överens om att det inte funkade att gå ned på nivån i FMA. En del ville inte att vi skulle vika ned oss. Samtidigt har vi under resans gång märkt att arbetsgivaren blivit mer tillmötesgående.

För att få 22 årsarbetskrafter i stället för de 18 som var arbetsgivarens ursprungliga förslag har tiden för medlemmar att delta på informationsmöten minskat från fem timmar till tre.

– Vi har diskuterat det och kollat hur mycket tid som används. Det är väldigt få medlemmar som använder alla fem timmar. Utifrån det gjorde vi bedömningen att det här inte kommer att göra särskilt stor skillnad, säger Pär Renberg.

De två andra facken som organiserar civilanställda inom Polisen, Seko och Saco-S, har fortfarande inte skrivit på avtalet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

ST inom Polisen
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA