ST ifrågasätter att lokal närvaro ”säkrats”

ARBETSFÖRMEDLINGEN2020-02-17

Arbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.

Arbetsförmedlingen har regeringens uppdrag att säkerställa en ”ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande verksamhet i hela landet”. Det kan ske genom egna kontor, i samarbete med kommuner, eller genom statliga servicekontor.

Under helgen presenterade Arbetsförmedlingen en första lägesrapport för regeringen. Den berör den lokala närvaron på de 132 orter där Arbetsförmedlingen beslutat att avveckla de lokala kontoren.

Enligt rapporten har Arbetsförmedlingen säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de orterna, medan 33 av orterna fortfarande saknar lösning.

”Vi har hela tiden haft som utgångspunkt att inte avveckla kontor utan att säkerställa att vi kan ge kunder den service de behöver också i fysiska möten. Vi kommer också löpande följa upp så att formerna för vår lokala närvaro är tillräckliga utifrån kundernas behov och avstånd till närliggande kontor. I de fall samarbetslösningar inte är tillräckliga är vi beredda att göra justeringar”, kommenterar Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar rapporten på myndighetens hemsida.

Nyligen meddelade Arbetsförmedlingen att två av de kontor som man tidigare beslutat att avveckla, i stället kommer att få fast bemanning. Det gäller lokalkontoren i Arvidsjaur och Härnösand.

Fredrik Andersson, STs ordförande inom Arbetsförmedlingen, säger att ytterligare kontor kommer att öppnas upp. Besked om vilka förväntas komma i slutet på denna vecka.

– Men jag hoppas ju på ännu fler, säger han.

Vad gäller den rapport som Arbetsförmedlingen presenterat i helgen om att man säkrat den lokala närvaron på 99 av 132 orter, hyser Fredrik Andersson vissa farhågor.

– På de flesta platser kan de som arbetar på Statens servicecenter inte hjälpa arbetssökande på annat sätt än att uppmana dem att ringa Arbetsförmedlingens kundtjänst. Det är patetiskt att kalla det för stöd, säger han.

För medarbetarna på Arbetsförmedlingen betyder dagens besked inte så mycket, menar Fredrik Andersson.

– De handläggare som varslats om uppsägning men ännu inte fått något besked svävar fortfarande i ovisshet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.