ST inom SiS kräver mer resurser

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2016-10-17

SiS måste satsa på vidareutbildning och nya karriärmöjligheter för att locka fler att söka sig till jobb inom myndigheten. Samtidigt måste staten öka anslagen till SiS, anser ST inom SiS i en debattartikel.

Statens institutionsstyrelse, SiS, har beslutat att tillfälligt sänka kompetenskraven för behandlingsassistenter. ST inom SiS ställer sig bakom beslutet. I det läge som SiS befinner sig i, med extrem efterfrågan, kapacitetsökning och svårigheter att rekrytera, anser ST inom SiS att arbetsgivaren inte har något annat val än att justera kompetenskraven.

”Vår principiella ståndpunkt är att SiS personal ska ha relevant utbildning, exempelvis som behandlingspedagog eller behandlingsassistent. Men avgörande för att klara det klientnära arbetet är personlig lämplighet. Utan det hjälper det inte hur många akademiska poäng du har”, skriver ST inom SiS företrädare Thord Jansson och Tobias Bjerman i debattartikeln.

ST inom SiS anser också att regeringen måste höja myndighetens anslag. Det behövs pengar för att SiS ska kunna vidta adekvata åtgärder, exempelvis höja lönenivån och fortsätta utbyggnaden. SiS måste satsa på kompetensutveckling för personalen och ta arbetsmiljöfrågorna på allvar.

”Det är också nödvändigt att höja behandlingsassistenternas status, genom att se över lönenivåerna och skapa någon form att ”karriärstege”. Bara så kan SiS bli en attraktiv arbetsgivare” skriver Thord Jansson och Tobias Bjerman.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.