Bild: Mostphotos

ST stämmer för avslutad provanställning

FÖRSÄKRINGSKASSAN2020-06-23

En nyanställd medarbetare på Försäkringskassan fick sin provanställning avslutad på grund av att hans lillebror stod åtalad för narkotikabrott. Helt fel, anser ST som nu stämmer staten i Arbetsdomstolen.

Mannen anställdes på Försäkringskassan under förra sommaren och skulle ha påbörjat sin tjänst i september samma år. Tjänsten inleddes med en provanställning på sex månader och mannen tog därför tjänstledigt från sin dåvarande anställning på Arbetsförmedlingen.

Men innan han ens hade hunnit börja på Försäkringskassan fick han genom en enhetschef veta att provanställningen skulle upphöra. Av den stämningsansökan som ST lämnat in till Arbetsdomstolen framgår att anledningen ska ha varit att mannen har en yngre bror som då stod åtalad för narkotikabrott.

ST menar att agerandet strider mot både anställnings- och kollektivavtal och vill därför att frågan tas upp för prövning i Arbetsdomstolen. Förbundet skriver i stämningsansökan att man inte kan välja sina syskon samt att man i en västerländsk rättsstat inte kan föra över skuld mellan släktingar. Man påpekar också att mannens bror vid tillfället endast var 17 år och ännu inte hade dömts, samt att Försäkringskassan saknat lagstöd för att göra en så pass ingripande bedömning av mannens privat- och familjeliv.

Förbundet yrkar på att mannen ska få dels ett allmänt skadestånd på 120 000 kronor, dels 2 000-3 000 kronor för varje månad från och med september förra året fram tills huvudförhandlingen i målet som kompensation för den högre lön som mannen skulle ha fått hos Försäkringskassan. Mannen har sedan i mars i år en ny anställning.

Försäkringskassan uppger till Publikt att man i nuläget inte kan kommentera ärendet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

DU KANSKE OCKSÅ ÄR INTRESSERAD AV

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA