Bild: Fredrik Hjerling

ST startar namninsamling till stöd för museer

INTERVJU2023-12-13

Hallå där Björn Hallberg, utredare på ST, som tagit fram en protestlista till kulturminister Parisa Liljestrand, M, med krav på mer resurser till kulturen och en översyn av museernas hyresmodell.

Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Kungliga Operan är tre exempel på krisande kulturinstitutioner som larmat om att de saknar tillräckliga resurser eller står inför akuta renoveringsbehov. Hur stort är hotet mot statens kulturinstitutioner?

– För flera verksamheter är läget jätteallvarligt. Att Naturhistoriska riksmuseet har tvingats stänga på grund av bristande underhåll och att Nationalmuseum har dragit ned på sina öppettider därför att hyran har skjutit i höjden visar att något måste göras. Om inte politikerna agerar lär detta inte vara de sista ropen på hjälp som hörs, utan då väntar fler nödrop.

Flera av de krisande museerna har kostnadshyror, där man betalar vad det kostar att förvalta fastigheten och de renoveringskostnader som uppstår. ST kräver att denna hyresmodell avskaffas – varför då?

– Problemet är att hyreskostnaderna riskerar att bli så höga att de äter upp en så stor del av budgeten att det drabbar verksamheten och att museerna i förlängningen får svårt att ha råd att vara kvar i fastigheterna. Det har vi sett särskilt på Nationalmuseum, som till och med flaggat för att det finns en risk att museet kan tvingas flytta. Modellen ger också upphov till en underhållsskuld, som vi sett på Naturhistoriska riksmuseet, eftersom varken museerna eller fastighetsägaren, Statens fastighetsverk, har tillräckliga incitament att se till att nödvändigt underhåll utförs.

Regeringen har aviserat att en pågående översyn av kostnadshyrorna ska påskyndas och att en ny hyresmodell skyndsamt ska utredas. Vad anser ST att regeringen bör göra i det här läget?

– Regeringen behöver göra det som man har sagt att man ska göra och ta fram en ny hyresmodell. Det krävs en ny lösning som ger museerna rimliga hyror. Samtidigt måste inte hyrorna vara ett problem, om museerna har tillräckliga resurser och om anslagen höjs i samma takt som hyrorna. I väntan på en ny hyresmodell anser vi att det krävs ett akut resurstillskott till de verksamheter som befinner sig i en mycket svår ekonomisk sits. Regeringen behöver säkerställa att Naturhistoriska riksmuseet kan rustas upp och att museet överlever det intäktsbortfall som man drabbas av när museet tvingas hålla stängt.

Vad krävs på längre sikt för att museerna ska få tillräckliga ekonomiska förutsättningarna att fullgöra sina uppdrag?

– Det är en kompott av systemfel, som har byggts in i styrningen av kulturinstitutionerna över tid, som har lett till att vi hamnat här. Därför krävs det en större översyn av kulturpolitiken och de förutsättningar som den ger våra kulturinstitutioner. Vi anser att finansieringsmodellen med ramanslag inte är optimalt utformad för våra kulturinstitutioner. Anslaget är en platt summa som räknas upp i takt med prisökningarna och som inte tar hänsyn till det växande antal föremål som museerna har i uppdrag att bevara. Utöver otillräckliga anslag drabbas även kulturinstitutionerna av de årliga generella besparingskraven, trots att kulturverksamheter är synnerligen svåra att effektivisera.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Statens museer
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA