Statsanställdas distansarbete ska granskas

DISTANSARBETE2023-11-07

Nu ska Riksrevisionen granska hur de statliga myndigheterna hanterar distansarbete. ”Vi vill bland annat veta om arbetsmiljön är god när de anställda arbetar på distans i större utsträckning än tidigare”, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg granskningen i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen konstaterar att spridningen av covid-19 ledde till en snabb omställning till hemarbete. Omställningen blev särskilt omfattande i statlig sektor, där 40 till 60 procent av de anställda periodvis arbetade hemifrån minst hälften av arbetsdagarna, vilket var en högre andel än i andra sektorer.

Under våren 2022 inleddes en stegvis återgång till kontoren, men distansarbete är vanligt även efter pandemin, skriver Riksrevisionen i pressmeddelandet. I mitten av 2023 arbetade enligt Statistiska centralbyrån sex av tio av de statligt anställda hemma åtminstone någon dag i veckan.

Riksrevisionen konstaterar att omställningen har många goda sidor, men att den även innebär ett antal utmaningar som myndigheterna måste hantera för att upprätthålla en god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet .

Några exempel på detta är enligt Riksrevisionen att en del chefer upplever att det är svårare att leda på distans och att de har fått försämrad insyn i sina medarbetares prestationer och hälsa, och att kommunikation, sociala relationer mellan medarbetare och kunskapsöverföring kan påverkas negativt.

Granskningen ska enligt planeringen publiceras i oktober nästa år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA