Trafikverket har dålig koll på forskningspengar

TRAFIKVERKET2018-06-14

Riksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.

Trafikverket får över en halv miljard kronor varje år för forskning och arbete med innovationer i transportsektorn. När Riksrevisionen förra året upptäckte stora brister i ett forskningsprojekt som Trafikverket drev tillsammans med Sjöfartsverket bestämde man sig för att göra en bredare granskning av myndighetens hantering av forskningsmedel.

Kontrollen är fortfarande inte tillräckligt bra, noterar Riksrevisionen i sin rapport. Visserligen syns en noggrannhet i valet av relevant forskning, men den interna styrningen och kontrollen brister.

”Sammantaget ser vi att Trafikverket saknar flera av de rutiner som behövs för att säkerställa att pengarna hanteras på ett bra och ekonomiskt sätt”, skriver riksrevisor Ingvar Mattson i ett pressmeddelande.

Bristerna gäller bland annat riskanalyserna. Bara i ett av femton granskade projekt har myndigheten behandlat riskerna kopplade till finansieringen på ett bra sätt. Dokumenterade beslut om kostnaderna saknas också i fjorton av de femton projekten. Avtalen saknar genomgående överenskommelser om exempelvis slutredovisning och återkrav.

Inte heller har man dokumenterat bedömningar av om villkoren för stöd varit uppfyllda. Riksrevisionens granskare Stefan Andersson har för sin del uppmärksammat två projekt där han anser det tveksamt om stödet är förenligt med villkoren i Trafikverkets forskningsanslag.

”Trafikverket har lagt ner stor möda på att forsknings- och innovationsverksamheten ska vara relevant och väl motiverad men brister i att leva upp till de krav som bör ställas när det gäller ordning och reda och att pengarna används kostnadseffektivt”, skriver han i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.