Trakasserier och hot mot anställda vanligt på många statliga myndigheter

ARBETSMILJÖ2022-11-24
Trakasserier och hot mot statligt anställda är mycket vanligt och ett omfattande problem vid många myndigheter, visar en granskning från Riksrevisionen. Riksrevisionen föreslår att någon myndighet får i uppgift att stödja andra myndigheter med praktiska råd och verktyg för att bekämpa problemet.

Riksrevisionen har granskat hur vanligt det är med trakasserier, hot och våld mot statligt anställda, samt hur myndigheterna förebygger och hanterar sådana situationer. Enligt granskningen drabbas anställda vid stora myndigheter med många medborgarkontakter varje vecka. Det gäller främst Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan. Andra myndigheter som drabbas i stor utsträckning är domstolarna, Allmänna reklamationsnämnden, Kronofogdemyndigheten, Kriminalvården, Rättsmedicinalverket, Statens haverikommission, Åklagarmyndigheten och länsstyrelserna.

”Att motverka trakasserier, hot och våld är viktigt för att minska risken för att tjänsteutövningen påverkas och för att upprätthålla förtroendet för statlig verksamhet”, framhåller riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen anser att myndigheternas och regeringens insatser för att förebygga och hantera dessa händelser i många delar är effektivt, framför allt vid myndigheter där medarbetare löper hög risk att utsättas. Mindre myndigheter har svårare att skydda sig, liksom myndigheter som plötsligt blir utsatta för hot, trakasserier och våld. Ett exempel är Folkhälsomyndigheten, som blev utsatt under covid-19-pandemin.

”Myndigheter som saknar möjligheter till ett systematiskt förebyggande arbete, och som inte har resurser att hantera akuta incidenter, behöver ha tillgång till ett praktiskt och konkret stöd. De stöd som finns är generella och övergripande och har varit svåra att tillämpa”, konstaterar projektledaren Johanna Köhlmark i pressmeddelandet.

Riksrevisionen rekommenderar att regeringen ger någon lämplig myndighet i uppdrag att inrätta en funktion för att stödja myndigheter med praktiska råd och verktyg.

Trakasserier mot anställda i staten

Hotfulla eller obehagliga uttalanden är den vanligaste formen av trakasserier, oftast via e-post, telefon eller vid fysiska möten. Trakasserier via sociala medier är enligt Riksrevisionen också vanliga. Gärningspersonen har ofta ett rättshaveristiskt beteende, eller är en person som befinner sig i en ekonomiskt eller på annat sätt utsatt situation.

Trakasserierna sker i vissa fall systematiskt och under lång tid, och kan övergå till ren förföljelse. Gärningspersonen kan kartlägga den anställdes familj eller besöka dennes bostad. Det förekommer också ogrundade anmälningar till polis och socialtjänst. Det händer även att trakasserier och hot kommer från kriminella som försöker påverka myndighetens beslut.

Källa: Riksrevisionen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.