Tre utredningar ska se över sjukförsäkringen

SJUKFÖRSÄKRING2022-06-14
Regeringen har beslutat att utreda olika delar av sjukförsäkringen. Tre utredningar ska se över läkarintygets betydelse, beräkningen av sjuk- och aktivitetsersättning samt göra en översyn av genomförda förändringar.

I ett pressmeddelande framhåller socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi att regeringen under de senaste åren arbetat med att förstärka sjukförsäkringen, och förklarar att tillsättandet av de tre utredningarna är ett led i arbetet med att ta tillbaka kontrollen över sjukförsäkringen. ”Vi ska ha en sjukförsäkring som går att lita på”, kommenterar han beslutet.

Regeringen konstaterar i pressmeddelandet att läkarens bedömning av en persons arbetsförmåga kan skilja sig från den bedömning som Försäkringskassan gör. Det kan för den enskilde upplevas som svårförståeligt. En av utredningarna ska analysera orsakerna till att bedömningarna skiljer sig åt och bedöma om läkarens bedömning behöver ges större tyngd i sjukpenningärenden.

Regeringen konstaterar också att läkare vittnar om att arbete med sjukskrivning är svårt och tidskrävande. Därför får utredaren också i uppdrag att analysera om samarbete mellan flera professioner kan stärka bedömningen av patientens arbetsförmåga, behov av sjukskrivning och behov av rehabiliterande insatser, samt underlätta läkares arbete med sjukskrivning, samt hur sådant samarbete kan främjas.

Denna utredning ska slutredovisa sitt uppdrag senast 7 juni 2023.

En annan utredning ska se över sjuk- och aktivitetsersättningen – dels hur förmånerna ska räknas över tid, dels hur väl den så kallade inkomstbortfallsprincipen uppfylls. Regeringen konstaterar att de senaste decenniernas ökade reallöner gjort att gruppen med varaktigt nedsatt arbetsförmåga har fått en relativt sämre utveckling än övriga i samhället. Syftet med utredningen är enligt regeringen att stärka den ekonomiska tryggheten för personer som har sjukersättning eller aktivitetsersättning. Uppdraget ska redovisas senast 1 december 2023.

Den tredje utredningen ska bland annat analysera om den ekonomiska tryggheten för individer har ökat till följd av beslutade lagändringar och hur förändringarna i sjukförsäkringens regelverk har påverkat individernas möjligheter till medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Regeringen konstaterar att det under de senaste åren genomförts ett antal förändringar i sjukförsäkringens regelverk med syfte att öka den ekonomiska tryggheten vid sjukdom. Regeringen anser enligt pressmeddelandet att det är angeläget att följa upp reformerna för att säkerställa att de beslutade lagändringarna har gett avsett resultat. Uppdraget ska redovisas senast 1 mars 2024.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.