Trots diskriminering – fler äldre i jobb

ARBETSMARKNAD2021-11-09

Trots utpräglad åldersdiskriminering på arbetsmarknaden ökar antalet som arbetar både i gruppen 55-64 år och bland dem som är äldre, visar en rapport från Arbetsförmedlingen.

174 000 fler äldre jobbar i dag än för tio år sedan. Det gäller framför allt personer från 55–64 år, men allt fler jobbar också efter att de fyllt 65 år. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen om äldres arbetsmarknad. Enligt ett pressmeddelande är det höjd genomsnittlig utbildningsnivå, men också bättre genomsnittlig hälsa och arbetsförmåga, som har gjort det möjligt för fler att arbeta längre.

Samtidigt som fler fortsätter längre i arbetslivet möts personer i åldern 55–64 år av en tuffare arbetsmarknad än de yngre. Arbetsförmedlingen konstaterar att det finns en utpräglad åldersdiskriminering på arbetsmarknaden, vilket bekräftas av aktuell forskning. Gruppen arbetslösa 55–64 år definieras av myndigheten som en av fyra grupper med lägre konkurrensförmåga på arbetsmarknaden.

”Vi vet att diskriminering på grund av ålder kan påvisas redan vid 40-årsåldern, så det är ett reellt problem för hela samhället som påverkar arbetsmarknaden negativt”, konstaterar Henrik Björk, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen, i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.