Bild: Marta Kaszuba Åkerblom

Uppsagda drabbas olika vid nedläggningar

ARBETSLIV2024-05-15

Det är stora skillnader mellan hur hårt människor drabbas när de förlorar sina jobb, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Vissa grupper kan förlora fem gånger så mycket inkomst som andra. Lågutbildade landsortsbor över 50 år drabbas hårdast.

Med hjälp av AI har forskarna bakom IFAU-rapporten kunnat studera hur hårt olika grupper drabbas när de förlorar sina jobb. Den som förlorar sitt arbete efter att ha arbetat i tillverkningsindustrin, bor på landet och är mer än 50 år gammal drabbas hårdast vid en företagsnedläggning. Men många som jobbar på en arbetsplats som lägger ned blir arbetslösa under flera år och får sämre inkomster än de annars skulle ha haft.

”Det nya i vår forskning är att vi med hjälp av vår metod kan ta hänsyn till alla dimensioner som tidigare litteratur funnit spela roll och studera vilka riskfaktorer som är mest avgörande och hur dessa riskfaktorer samverkar”, betonar forskaren Johan Vikström i ett pressmeddelande.

Rapporten visar att de uppsagdas inkomstförluster mildras genom a-kassa och ekonomiskt bistånd. Det jämnar ut konsekvenserna av att förlora jobbet mellan olika grupper. I samverkan med progressiv beskattning minskar det skillnaderna i disponibel inkomst mellan dem som har jobb och inte.

”Vi tycker att det är intressant att det blir så tydligt att flera bakgrundsegenskaper spelar roll samtidigt. Det går inte att välja ut en enda egenskap som kan förklara de inkomstskillnader vi ser”, understryker medförfattaren Oskar Nordström Skans vid Uppsala universitet.

Enligt pressmeddelandet kan rapportens slutsatser användas som underlag för stöd till grupper som riskerar att förlora en stor andel av sin löneinkomst. Ett sätt skulle enligt forskarna kunna vara att fokusera på anställda med mer rutinmässiga arbetsuppgifter inom tillverkningsindustrin.

”De är ofta lågutbildade och jobbar i yrken som kan komma att tas över av den nya tekniken, förklarar Johan Vikström i pressmeddelandet.

Rapporten bygger på inkomstutvecklingen för 180 000 personer som förlorade sitt jobb vid någon av 21 000 arbetsplatsnedläggningar under perioden 1997 till 2014.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA