Utredare föreslår stärkt rehabilitering

SOCIALFÖRSÄKRING2020-04-28
Rehabiliteringen måste stärkas för att ge fler möjlighet att återkomma i arbete, anser regeringens nationelle samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. I sitt betänkande förordar han att Försäkringskassan får ett större ansvar och att samarbetet med Arbetsförmedlingen fördjupas.

Regeringens nationelle samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess, Mandus Frykman, har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen lämnar ett antal förslag för att ge fler människor bättre stöd att komma tillbaka i jobb efter en tid med sjukdom. Mandus Frykman förordar att en gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen utreds vidare. Han föreslår också att Försäkringskassan tar ett större ansvar för att lotsa de människor vidare, som inte själva klarar att hantera sin väg från sjukskrivning till rehabilitering.

”Människor som drabbas av sjukdom behöver stöd för att komma tillbaka till arbete från flera olika håll. Då måste samverkan mellan olika aktörer fungera väl. Jag är glad att vi nu fått förslag som syftar till en mer sammanhållen sjuk- och rehabiliteringsprocess och bättre stöd till individen”, konstaterar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi, S, i ett pressmeddelande.

Utredaren föreslår ett fördjupat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att ge de personer som bollas mellan myndigheterna bättre stöd. Utredaren menar att stödet måste förbättras till dem som får försörjningsstöd på grund av nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom.

  Utredarens tio rekommendationer

  • Definiera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens syfte.
  • Öka samverkan för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.
  • Utred en gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
  • Förbättra stödet till individer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
  • Ökat stöd till arbetsgivares förebyggande insatser.
  • Expertbedömning av arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete.
  • Utveckla kunskapsområdet arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete.
  • Utveckla samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att möta individers behov av stöd.
  • Förbättra stödet till personer med medicinska begränsningar som har försörjningsstöd.
  • Utred ökat utbyte av medicinska uppgifter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

  Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

  Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
  Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.