Utsatthet hinder för akademisk karriär

HÖGSKOLAN2021-11-30
Kvinnor som går forskarutbildning är särskilt utsatta för sexuella trakasserier, visar en pågående studie från Nationella sekretariatet för genusforskning. Högskolesektorn behöver arbeta aktivt för att skapa en trygg arbetsmiljö så att doktorander fortsätter sin akademiska karriär, framhåller Malin Svensson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Studien är en del av ett pågående forsknings- och samverkansprogram om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet. Den bygger på närmare 39 000 enkäter med studenter, doktorander, forskare/lärare och övrig universitetspersonal. De svarande har besvarat frågor kring sexuella trakasserier och arbetsmiljö.

”Resultaten håller på att bearbetas men vi ser bland annat att det vi kallar icke-önskvärd sexuell uppmärksamhet, som obekväma frågor om ditt privatliv eller blickar, i högre grad drabbar kvinnor och främst doktorander”, konstaterade sekretariatets föreståndare Fredrik Bondestam i samband med en konferens som Jämställdhetsmyndigheten arrangerat för högskolor och universitet.

Studien har pågått sedan 2019 och kommer att presenteras i sin helhet 8 mars 2022. En första genomgång hölls i samband med konferensen under rubriken Karriärutveckling inom akademin.

”Vi kommer att lyfta in resultatet i det pågående arbetet att motverka sexuella trakasserier. Det behövs levande diskussioner kring vad kränkningar och sexuella trakasserier är. Vi kommer att satsa på kompetensutveckling för lärare och chefer och ser över möjligheterna att ta fram en förenklad anmälningsfunktion”, berättade Linda Schultz, koordinator för lika villkor vid Linköpings universitet, i samband med konferensen.

Redan nu kan de olika lärosätena ta del av ”sitt” resultat genom Statistiska centralbyrån, SCB, för att kunna arbeta vidare med att förhindra kränkningar och sexuella trakasserier lokalt.

Enligt Fredrik Bondestam har vi länge haft kunskap om sexuella trakasserier i akademin, men det har saknats åtgärder och ansvar:

”Vi behöver få ett slut på normaliserandet av sexuella trakasserier”, betonade han under konferensen.

Malin Svensson utredare på Jämställdhetsmyndigheten konstaterade att en otrygg studie- och arbetsmiljö, sexuella trakasserier och andra kränkningar utgör karriärhinder.

”Högskolesektorn behöver arbeta aktivt för att skapa en trygg arbetsmiljö och säkra studie- och arbetsvillkor så att studenter, doktorander och forskare, oavsett kön i kombination med andra bakgrundsfaktorer, ska kunna välja att fortsätta sin akademiska karriär”, framhåller Malin Svensson på myndighetens webbplats.

Oskar M Wiik, vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer, framhöll att det behövs ett bättre samarbete mellan lärosätena och studentkårerna i arbetet mot sexuella trakasserier:

”Lärosätena förlitar sig till stor del på studentkårerna men vi kan inte själva lösa problemen, inte minst på grund av brist på resurser. För att vi ska kunna stödja studenterna behöver det finnas fungerade strukturer, såsom rutiner för de utsatta att anmäla och att få det stöd de behöver”, konstaterade han.

Resultat av studien om sexuella trakasserier

Programmet kommer våren 2022 att presentera en rapport med analyser på sektorsövergripande nivå. Rapporten kommer att göras fritt tillgänglig.

Lärosätena erbjuds att få tillgång till respektive lärosätes data i tabeller genom att beställa dem från SCB,. Datanedbrytning för individuella lärosäten beror bland annat på lärosätets storlek och svarsfrekvens.

Källa: Karolinska Institutet

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.