Bild: Lotta Sjöberg

Håll koll på din rätt när du vikarierar

DITT JOBB: VIKARIAT2017-06-21
Ett vikariat kan vara ett bra sätt att komma in på en arbets­plats eller pröva nya uppgifter. Men var noga med vad du och arbetsgivaren kommer överens om. Formule­ringarna i anställningsavtalet har stor betydelse för dina rättigheter.

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning som ersätter en person som inte är i tjänst för tillfället. Maria Malm arbetar på STs telefonrådgivning ST Direkt. Hon påminner om att det ska vara tydligt att arbetet är just ett vika­riat:

– Man ska ju vara vikarie för någon annan. Så om det inte handlar om ett semestervikariat eller en tjänst som väntar på att bli tillsatt behöver personen som man ersätter vara namngiven. Det ska inte vara någon oklarhet där.

Veera Littmarck, som är förbunds­jurist på ST, säger att det också är viktigt hur själva arbetsperioden formuleras i anställningsbeviset. Om du är vikarie under en speciell tidsperiod är regeln att du verkligen ska vara där då.

– Har du till exempel ett kontrakt där det står att du ska arbeta mellan 1 juni och 31 december så är det inte uppsägningsbart, varken från arbets­givarens eller arbetstagarens håll. Om du verkligen skulle missköta dig kan det förstås finnas sakliga skäl för avsked, men det är ovanligt och då gäller samma regler som för tillsvidareanställda.

Om ni i stället har kommit överens om att du ska vara vikarie »dock längst till och med« ett visst datum, kan anställningen avbrytas i förtid – både av dig och av arbetsgivaren. På statliga myndigheter är uppsägningstiden en
månad om du har arbetat i mindre än ett år. Om du har varit där längre än så är den två månader.

Det kan finnas kontrakt som är formulerade på andra sätt. Maria Malm tycker att man ska vara uppmärksam om det inte specificeras någon tids­period alls och be arbetsgivaren att förtydliga vid tveksamheter. Hon tipsar om att det är bra att kontakta den lokala fackliga representanten för att ta reda på vad som gäller för vikarier i eventuella lokala löneavtal på arbetsplatsen – och för att få löne­statistik inför förhandlingen. Kontaktuppgifter brukar finnas i jobbannonsen.

– Det är särskilt viktigt om man kommer till en ny arbetsplats, för då kan det vara svårt att veta vilken lönenivå som är rimlig.

En vikarie ska inte ha lägre lön än and­ra medarbetare med samma arbets­uppgifter och likvärdig kompetens, även om det är arbets­givaren som beslutar om lönen och lönesättningen är individuell, säger Maria Malm.

– Det är definitivt inte anställningsformen som ska ligga till grund för nivån, utan till exempel erfaren­heter och ansvar. Möjligen kan man argumentera för att vikarier snarare ska ligga på en högre lönenivå, med tanke på att anställningsformen är så osäker.

Eftersom ett vikariat ofta sträcker sig över en ganska begränsad tidsperiod är det vanligt att vikarier inte ingår i den ordinarie lönerevisionen.

– I princip har man rätt att försöka förhandla om sin lön varenda dag om man vill. Men det är rimligt att göra det när man förhandlar om kontraktet. Och självklart om man får förändrade arbetsuppgifter.

Som vikarie har du också rätt till exempelvis subventionerad lunch och andra förmåner som kan finnas i lokala eller centrala kollektivavtal, om inte avtalen säger något annat. Du kan kräva sådan kompetensutveckling som behövs för att du ska klara av jobbet och du har samma rätt till semester som alla andra. Om ditt vikariat är kortare än tre månader kan det där­emot hända att du inte får lediga dagar, utan att semester­ersättningen i stället betalas ut med lönen.

– Det finns en lag som ska säker­ställa att alla på arbetsplatsen har rättvisa villkor. Och det är viktigt att komma ihåg att om du som vikarie blir diskriminerad så spelar det ingen roll om det har varit arbetsgivarens avsikt att diskriminera, säger Maria Malm.

Om du har varit vikarie i mer än ett år har arbetsgivaren också skyldighet att senast en månad innan ditt vikariat löper ut informera dig om ifall det finns något mer jobb som kan vara aktuellt för dig. Efter så lång tid har du också före­trädesrätt till tjänster som dyker upp på arbetsplatsen, om du har tillräckliga kvalifikationer. Den företrädes­rätten gäller i nio månader.

Eftersom detaljerna i din överens­kommelse med arbetsgivaren är viktiga är det bra att ha kontakt med facket innan du skriver under, säger Maria Malm. Hon tycker inte att man ska vara rädd för att bli sedd som be­svärlig.

– Arbetsgivare känner till att vikarier har rätt till samma villkor som övriga medarbetare. Så det är inte kons­tigt att man vill försäkra sig om att man får rätt behandling.

6 saker att tänka på vid vikariat

  • Du ska alltid få ett skriftligt avtal – även om du har en ordinarie tjänst på samma arbetsplats.
  • Ett vikariat ska aldrig inledas med en provanställning.
  • Kontakta det lokala facket och ST Direkt för att få reda på vilken lönenivå och vilka förmåner som är rimliga att komma överens om.
  • Titta noga på de exakta formuleringarna om anställningstid och uppsägningstid i anställningsavtalet.
  • Var inte rädd för att ställa krav. Du har rätt till samma arbetsvillkor som övriga anställda.
  • Om du har ett längre vikariat som gör att du får företrädesrätt till kommande tjänster ska du mot slutet av ditt vikariat aktivt anmäla ditt intresse till arbetsgivaren. Gör det gärna i mejl, så att det finns skriftligt dokumenterat.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.