Annons:

Pension

Ämne:Pension
PensionssystemetFördjupningMånga känner sig osäkra på vilka villkor som väntar när det är dags för pension. Hur det faktiskt blir hänger på förhandlingar och politiska beslut. Men en sak är klar – vi behöver arbeta längre. Redan nästa år börjar åldersgränserna höjas.
ArbetslivNyhetArbetsgivare som erbjuder fysisk träning på arbetstid, friare arbetstider och möjlighet till kompetensutveckling kan få sina anställda att gå i pension senare, enligt en ny forskningsrapport.
arbetsrättNyhetNu har regeringen lagt en proposition till riksdagen med förslaget att gränsen för när den anställde slutar ha anställningsskydd ska höjas från 67 till 69 år. Förslaget bygger på en överenskommelse i Pensionsgruppen.
PensionNyhetHälften av de nyblivna pensionärer som haft en statlig anställning vill fortsätta med att vara lediga på heltid, visar en undersökning från Statens tjänstepensionsverk, SPV.
PensionNyhetFör första gången går fler statstjänstemän i pension den månad de fyller 67 år än vid 65. Men många vill arbeta ännu längre. Lena Brunzell på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hade gärna fortsatt.
Prenumerera på