Annons:

Tryckfrihet

Ämne:Tryckfrihet
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Tryckfrihet. Du kan även följa vad Publikt skriver om Tryckfrihet genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
ÖppenhetNyhetUnder en intervju frågade en bibliotekschef upprepade gånger efter journalistens källor. Efter anmälan väckte JK åtal mot tjänstepersonen, som nu dömts till 50 dagsböter för brott mot efterforskningsförbudet.
ÖppenhetNyhetEfter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen tvingas Riksbanken att lämna ut uppgifter från en person som begärt meddelarskydd. Domstolen slår fast att Riksbankens webbtidskrift Penning- och valutapolitik inte är en tryckt periodisk skrift och därför gäller inte meddelarskyddet.
TryckfrihetNyhetHovrätten frikänner en tidigare prefekt vid Göteborgs universitet från brott mot efterforskningsförbudet. Prefekten fälldes tidigare av tingsrätten.
ÖppenhetNyhetAtt lagstifta om att den grundlagsskyddade yttrandefriheten väger tyngre än integritetsskyddet i EUs dataskyddsförordning kan strida mot EU-rätten. Det skriver Datainspektionen i ett kritiskt remissvar till dataskyddsutredningen.
IntegritetNyhetRegeringen föreslår förändringar i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken för att ge ett starkare skydd mot bland annat oönskade bildpubliceringar på webben och i sociala medier.
öppenhetNyhetRegeringen vill ändra i grundlagarna så att det blir möjligt att förbjuda vissa databaser som sammanställer integritetskänsliga personuppgifter. När Mediegrundlagskommittén föreslog en sådan ordning var flera remissinstanser kritiska. De ansåg att ingreppet riskerar att gå ut över tryckfrihet och yttrandefrihet.
Offentlighet och sekretessNyhetNu har Högsta förvaltningsdomstolen slutligt avgjort att en myndighets e-postlogg är en allmän handling. Målet gällde ett tips som tidningen Hav & Vatten fått via Havs- och vattenmyndighetens e-postserver.
ÖppenhetNyhetHovrätten tar upp domen mot en chefstjänsteman vid Göteborgs universitet, som i höstas dömdes för brott mot efterforskningsförbudet. Det var tjänstemannen som överklagade domen.
OffentlighetNyhetBåde Sjöfartsverket och näringsdepartementet får allvarlig kritik av JO för att de underlåtit att diarieföra allmänna handlingar och använt privata e-postadresser för att undvika diarieföring.
ÖppenhetNyhetEn tidigare prefekt vid Göteborgs universitet döms av Göteborgs tingsrätt till dagsböter för brott mot efterforskningsförbudet.
Tryckfrihetsförordningen 250 årFördjupningJustitieminister Morgan Johansson är stolt över den svenska öppenheten och beredd att värna den inom EU. Han ser bara ett hot: »Att beslutsfattare och politiker inte orkar stå upp för den. Vi ser ju hur det offentliga samtalet snävas in på flera håll i Europa«.
Tryckfrihetsförordningen 250 årFördjupningBjörn Häger, ordförande för Publicistklubben.
Tryckfrihetsförordningen 250 årFördjupningBritta Lejon, förbundsordförande för ST.
Tryckfrihetsförordningen 250 årFördjupningAnna Skarhed, justitiekansler.
Tryckfrihetsförordningen 250 årFördjupningHans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt.
Prenumerera på