Annons:
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Nyhet
AVAnn Dahlin2 kommentarerTyck till!

”Arbetsförmedlingen ska inte förmedla jobb”

Arbetsförmedlingen ska inte ägna sig åt coachning och jobbförmedling. Det anser en majoritet i riksdagens arbetsmarknadsutskott, och förordar ett så kallat tillkännagivande från riksdagen om saken.

Arbetsförmedlingen har länge haft låga förtroendesiffror och dåligt resultat, anser arbetsmarknadsutskottet. Eftersom myndigheten inte lyckats vända detta bör den nu läggas ned i sin nuvarande form och andra aktörer ta över jobbmatchningen. Arbetsförmedlingen roll bör enligt utskottsmajoriteten inskränkas till myndighetsutövning, exempelvis att anvisa till program eller bevilja insatser.

Förslaget som nu riksdagen i sin helhet ska ta ställning till innebär dock inte ett krav på omedelbar nedläggning. Kravet är i stället att regeringen senast 31 mars ska ge den sittande utredningen om Arbetsförmedlingen tilläggsdirektiv om att utreda hur delar av Arbetsförmedlingens uppdrag kan läggas ut på andra aktörer.

Utredningen är tillsatt av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, och leds av Cecilia Fahlberg, som tidigare var ordförande i TCO-förbundet Unionen.

Arbetsmarknadsutskottets ställningstagande var väntat. De fyra allianspartierna enades för en tid sedan om ett gemensamt ställningstagande om Arbetsförmedlingen, och Sverigedemokraterna har deklarerat att de skulle stödja ett initiativ om att utreda en nedläggning.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skriver i en gemensam reservation till utskottets betänkande att regeringen gjort mycket för att modernisera och förstärka Arbetsförmedlingens verksamhet. Dessutom, anser de, ingår redan i utredningens uppdrag att analysera hur externa aktörer kan bidra till arbetsmarknadspolitiken.

Inlagt av Liselott mån, 03/06/2017 - 07:01
Arbetsförmedlingen hjälper väldigt många människor som står långt från arbetsmarknaden att hitta jobb. Många av dessa är personer med funktionsnedsättningar med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden utan hjälp och om AF läggs ned vore det förödande för den målgruppen. Andra aktörer innebär privata aktörer vilket är lika med vinster och pengar i fokus. Alltså skulle inte personer med funktionsnedsättningar 'stå högt i kurs' eftersom det är svårare att tjäna pengar på dom. Sen har vi många fler grupper som har svårt att etablera sig på marknaden. Det är många gånger inte arbetsförmedlingens fel att det är svårt att rekrytera arbetskraft , många saknar kompetens och utbildning men det är ju en annan fråga. Så tänk till innan ni förstör för en massa människor!
Inlagt av Staffan Lindskog fre, 03/03/2017 - 11:57
Af arbetar idag med det som kan definieras som utveckling mot möjlighet att stiga in på arbetsmarknaden. När det gäller den mera traditionella verksamheten så är bristerna stora vilket beror på att de olika politiska blocken inför, ändar och omdefinierar insatser huller om buller så att det i slutändan bara blir ett kontrollerande organ, och här kan det tidigare förslaget med att överföra denna uppgift till a-kassorna vara en lösning.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor. Sammantaget ökade a-kassorna sina utbetalningar med 11,6 procent.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.