Alliansen vill lägga ned Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLINGEN2017-02-16

Allianspartierna säger för första gången gemensamt att Arbetsförmedlingen bör läggas ned i sin nuvarande form. Andra aktörer ska ta över arbetsförmedling, coachning och utbildning, medan staten endast ska ansvara för myndighetsutövning, kontroll och uppföljning.

För en tid sedan anslöt sig Moderaterna till Liberalernas och Centerpartiets uppfattning att Arbetsförmedlingens uppdrag bör begränsas starkt. Nu har även Kristdemokraterna gått med på ett så kallat utskottsinitiativ om Arbetsförmedlingen. Förslaget innebär att den utredning om Arbetsförmedlingen som den nuvarande regeringen tillsatt ska få nya direktiv.

Utredningen bör enligt de fyra borgerliga partierna föreslå en modell där Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form läggs ned och en ”ny struktur” skapas. I den ska icke-statliga aktörer sköta arbetsförmedling, coachning av arbetssökande och utbildning. Statens roll avgränsas till myndighetsutövning samt ”rigorös uppföljning och kontroll” av matchningsaktörerna.

Förslaget motiveras med att Arbetsförmedlingen länge uppvisat låga förtroendesiffror och alltför dåliga resultat. Annika Qarlsson, C, i arbetsmarknadsutskottet säger att hon är medveten om att många forskningsstudier om Arbetsförmedlingen kontra privata aktörer visar likartade resultat för privat och offentlig arbetsförmedling.

– Men ramarna var så begränsade i tidigare modeller, till exempel fick man bara göra vissa insatser i början, säger hon. Vi vill att aktörerna ska få arbeta friare och fokusera på utfallet. Vi kan också se att de som var hos privata aktörer var mer nöjda, även om utfallet vad gäller jobb var detsamma.

Annika Qarlsson bedömer att kontrollen av privata aktörer måste bli skarpare än den varit hittills. Den nuvarande regeringens beslut att stoppa upphandling av etableringslotsar för nyanlända var riktigt, anser hon.

– Det fanns de som hade kriminella aktiviteter, och det är inte acceptabelt. Men det går att undvika fällor med lycksökare.

Om utskottsinitiativet ska få en majoritet i riksdagen krävs stöd från Sverigedemokraterna, SD. Partiföreträdaren Paula Bieler, som är suppleant i arbetsmarknadsutskottet, säger till Publikt att SD kommer att säga ja till förslaget.

– Deras målsättning är mer långtgående än vad vi har föreslagit, men eftersom det är en utredning har vi inget emot att man ser över det grundligt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA