Annons:

Arbetsgivarverket vill ha sifferlöst avtal

Arbetsgivarverket vill ha ett avtal utan centralt fastställda löneökningar. De statliga arbetsgivarna vill också ta bort olika anställningsförmåner och få möjlighet att mer självständigt förlägga arbetstiden.

Nu har parterna på det statliga avtalsområdet lämnat sina yrkanden. Precis som föregående år har de helt olika syn på siffror i avtalet och avtalstidens längd.

Arbetsgivarverket vill ha ett uppsägningsbart tillsvidareavtal utan centralt fastställda löneökningar i vare sig siffror eller procent, medan Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR – där ST ingår – vill ha ett tidsbegränsat avtal med siffror.

– Vi har ändå att förhålla oss till märket i den konkurrensutsatta industrin, det tycker vi räcker. Med ett tillsvidareavtal skulle vi kunna jobba mer långsiktigt med lönebildning, säger Arbetsgivarverkets nya förhandlingschef Anna Falck.

Arbetsgivarverket fortsätter också att yrka på att lönesättande samtal, där lönen sätts i ett samtal mellan chef och medarbetare, ska vara huvudmetod i löneförhandlingar. OFR å sin sida vill att den anställda ska kunna välja mellan den metoden och traditionell kollektivavtalsförhandling.

Men Anna Falck säger att hon håller med OFR om att metoden kan utvecklas.  

– På vissa arbetsplatser där det fungerar har det blivit bättre kvalitet. Men, inom exempelvis högskolevärlden, som precis börjat använda metoden, har parterna ett fortsatt ansvar för att stötta. Det är också viktigt att myndigheterna tar fram bra lönekriterier.

Arbetstidsfrågorna är en het potatis. Arbetsgivarverket yrkar på att parterna inleder ett arbete för att förändra de avtal som handlar om arbetstid. Som måste gå i en riktning som ger arbetsgivaren möjlighet att mer självständigt, med rimlig hänsyn till medarbetarens behov av inflytande och framförhållning, förlägga arbetstiden, skriver man.

– Vi måste sätta oss ned med arbetstidsfrågorna – och diskutera. Vi anser att dagens former och bestämmelser försvårar en effektiv förläggning av arbetstiden, säger Anna Falck.

OFR kräver i stället arbetstidsförkortning och att arbetstagarna ska ha större möjlighet att anpassa arbetstiden, något som Anna Falck inte vill kommentera i dagsläget.

Dessutom vill Arbetsgivarverket sänka taket för antalet sparade semesterdagar till 30.

– Kvoten sparad semester är väldigt stor. Det har också en hälsoaspekt, säger Anna Falck.

Arbetsgivarverket vill också:

  • Ta bort rätten till ersättning för läkemedel och läkarvård och ersätta den med exempelvis ett friskvårdsbidrag.
  • Begränsa rätten till ledighet för visstidsanställning inom staten.
  • Ta bort rätten till flyttersättning.
Inlagt av Magnus fre, 09/22/2017 - 13:36
Det har hon rätt i. Möjligheten att kunna spara semester säg 1-3 år för att sedan kunna gå på en längre semester är absolut positivt för hälsan. Den möjligheten vill hon nu ta bort. Hon vill alltså att vi ska ha sämre hälsa som anställda inom staten.. Ett huvudlöst resonemang med tanke på den utbildning hon säger sig ha.
Inlagt av Esse mån, 06/26/2017 - 12:19
Det är bekymmersamt att Agv inte verkar inse att staten som arbetsgivare (likväl som arbetsgivare i privat sektor) blir allt mer beroende av att kunna rekrytera rätt personer dvs engagerade medarbetare med både formell kompetens och önskvärda personliga egenskaper för att över huvud taget kunna driva en effektiv verksamhet som uppbär medborgarnas förtroende.

Hur ska man klara av detta när man dvs arbetsgivaren aktivt vill göra det mindre attraktivt att arbeta i myndighetssverige i stället för det motsatta?
Inlagt av Anders tors, 06/22/2017 - 20:02
"Det har också en hälsoaspekt, säger Anna Falk"
Som om någon skulle tro att Arbetsgivarvetkets nya chef bryr sig om de anställdas hälsa! På riktigt!


UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.