Annons:

Fler måste få chans till trygg anställning

Lagen måste ändras så att det inte går att stapla visstidsanställningar på varandra i oändlighet. Men statliga arbetsgivare behöver också erbjuda fler fasta jobb.

Nu ryter EU-kommissionen till mot Sveriges regering för andra gången. Att det går att stapla visstidsanställningar av olika slag på varandra hur länge som helst strider mot EUs direktiv om visstidsarbete, slår kommissionen fast.

Sedan 2007 kan den som har jobbat för samma arbetsgivare i olika anställningsformer inte längre räkna samman sina anställningar för att på det viset nå upp till den tid som ger rätt till en fast tjänst. TCO påpekade tidigt att detta inte var förenligt med EU-rätten. Men trots att EU-kommissionen förra året stämde in i TCOs kritik har Alliansregeringen envist försvarat sin försvagning av anställningstryggheten. Nu riskerar Sverige att dras inför EU-domstolen om inget görs inom två månader.

Frågan är viktig, inte minst på det statliga området. Publikt har tidigare berättat om ST-medlemmar som i många år haft visstidsanställningar på statliga myndigheter. En kvinna arbetade i åtta år på ett behandlingshem inom Statens institutionsstyrelse utan att få fast jobb. Vikariat och timanställningar staplades på varandra. När hon kontaktade ST meddelade hennes chef att hon inte längre skulle anlitas. »En statlig myndighet ska inte ens vara i närheten av att bete sig så«, kommenterade Tobias Bjerman i ST-avdelningens styrelse arbetsgivarens agerande.

Många som är i en liknande situation drar sig säkerligen för att ta upp frågan, av rädsla för att råka illa ut. Därmed syns inte den fulla omfattningen av missbruket.

Statliga arbetsgivare är också sämre än andra på att erbjuda tillsvidareanställningar, visar statistik från SCB som ST har lyft fram. Hela 23,5 procent av dem som jobbar i statlig sektor har en visstidsanställning av något slag. Motsvarande siffror för andra sektorer är lägre. I privat sektor är det 14,6 procent som har en visstidsanställning.

Facket driver på, både lokalt och på central nivå, för att så många som möjligt ska få trygga anställningar. Under förra årets avtalsrörelse lyfte ST frågan om att stärka rätten till fast jobb i alla centrala förhandlingar. Men myndigheterna och de andra arbetsgivarna är inte särskilt sugna på att strama upp reglerna.

Visst finns det situationer där det behövs visstidsanställda av olika slag – exempelvis vikarier för de som är sjuka och inhoppare för att klara tillfälliga arbetstoppar. Men huvud­regeln måste vara att varaktiga arbetsuppgifter ska utföras av tillsvidareanställda. Det gynnar inte bara den anställde, utan också arbetsgivaren och samhället. Trygga anställda känner ett långsiktigt engagemang för verksamheten. Och vågar slå larm när något är fel.

Efter EU-kommissionens kritik måste regeringen snabbt ta initiativ till en diskussion med parterna om att ändra lagen så att den följer EUs krav. Men man bör inte nöja sig med det. I rollen som arbetsgivare bör regeringen också agera som ett före­döme – genom att ge myndigheterna tydliga instruktioner att inte använda visstidsanställningar när det inte finns goda skäl.
 

Alexander Armiento,
chefredaktör

 

  

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.