Annons:

Fler måste få chans till trygg anställning

Lagen måste ändras så att det inte går att stapla visstidsanställningar på varandra i oändlighet. Men statliga arbetsgivare behöver också erbjuda fler fasta jobb.

Nu ryter EU-kommissionen till mot Sveriges regering för andra gången. Att det går att stapla visstidsanställningar av olika slag på varandra hur länge som helst strider mot EUs direktiv om visstidsarbete, slår kommissionen fast.

Sedan 2007 kan den som har jobbat för samma arbetsgivare i olika anställningsformer inte längre räkna samman sina anställningar för att på det viset nå upp till den tid som ger rätt till en fast tjänst. TCO påpekade tidigt att detta inte var förenligt med EU-rätten. Men trots att EU-kommissionen förra året stämde in i TCOs kritik har Alliansregeringen envist försvarat sin försvagning av anställningstryggheten. Nu riskerar Sverige att dras inför EU-domstolen om inget görs inom två månader.

Frågan är viktig, inte minst på det statliga området. Publikt har tidigare berättat om ST-medlemmar som i många år haft visstidsanställningar på statliga myndigheter. En kvinna arbetade i åtta år på ett behandlingshem inom Statens institutionsstyrelse utan att få fast jobb. Vikariat och timanställningar staplades på varandra. När hon kontaktade ST meddelade hennes chef att hon inte längre skulle anlitas. »En statlig myndighet ska inte ens vara i närheten av att bete sig så«, kommenterade Tobias Bjerman i ST-avdelningens styrelse arbetsgivarens agerande.

Många som är i en liknande situation drar sig säkerligen för att ta upp frågan, av rädsla för att råka illa ut. Därmed syns inte den fulla omfattningen av missbruket.

Statliga arbetsgivare är också sämre än andra på att erbjuda tillsvidareanställningar, visar statistik från SCB som ST har lyft fram. Hela 23,5 procent av dem som jobbar i statlig sektor har en visstidsanställning av något slag. Motsvarande siffror för andra sektorer är lägre. I privat sektor är det 14,6 procent som har en visstidsanställning.

Facket driver på, både lokalt och på central nivå, för att så många som möjligt ska få trygga anställningar. Under förra årets avtalsrörelse lyfte ST frågan om att stärka rätten till fast jobb i alla centrala förhandlingar. Men myndigheterna och de andra arbetsgivarna är inte särskilt sugna på att strama upp reglerna.

Visst finns det situationer där det behövs visstidsanställda av olika slag – exempelvis vikarier för de som är sjuka och inhoppare för att klara tillfälliga arbetstoppar. Men huvud­regeln måste vara att varaktiga arbetsuppgifter ska utföras av tillsvidareanställda. Det gynnar inte bara den anställde, utan också arbetsgivaren och samhället. Trygga anställda känner ett långsiktigt engagemang för verksamheten. Och vågar slå larm när något är fel.

Efter EU-kommissionens kritik måste regeringen snabbt ta initiativ till en diskussion med parterna om att ändra lagen så att den följer EUs krav. Men man bör inte nöja sig med det. I rollen som arbetsgivare bör regeringen också agera som ett före­döme – genom att ge myndigheterna tydliga instruktioner att inte använda visstidsanställningar när det inte finns goda skäl.
 

Alexander Armiento,
chefredaktör

 

  

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.