Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVMattias Lahti Davidsson2 kommentarerTyck till!

Lågt i tak bekräftas i stor enkät

Lågt i tak, tilltagande stress och toppstyrning. STs avdelningsstyrelse anser att fackets egen arbetsmiljöenkät bekräftas av Arbetsförmedlingens medarbetarundersökning.

Arbetsförmedlingens medarbetarenkät för 2012 är klar. Svarsfrekvensen är hög, 91 procent. Myndighetsledningen framhåller i ett pressmeddelande att personalen känner engagemang i arbetet och att allt fler tycks vara nöjda med kompetensutvecklingen.

Men samtidigt är det uppenbart att viktiga förhållanden i arbetsmiljön försämrats.

Indexet för hur öppet klimat, hur högt i tak, de anställda anser sig ha rasar från 60 till 47 på en skala från 1 till 100. Detta på bara ett år.

Resultatet var likartat i STs egen arbetsmiljöenkät på Arbetsförmedlingen i oktober, säger Fredrik Andersson, arbetsmiljöansvarig i STs avdelningsstyrelse.

– Lågt i tak är ett av huvudområdena även i vår enkät. Men i den här undersökningen är det över 12 000 som svarar, så det är väldigt allvarligt, säger han.

Stress är ett annat problemområde. Allt färre kan skriva under på medarbetarundersökningens påstående ”Jag har inte besvärats av stress eller oro orsakad av mitt arbete under de senaste 12 månaderna”. Här sjunker indexet från 45 till 40 på skalan från 1 till 100.

Förmodligen hör stressen ihop med upplevelsen av toppstyrning, tror Lars-Erik Backström, ordförande i avdelningsstyrelsen.

– Man sitter på huvudkontoret och fattar beslut utan att förankra dem. De lokala cheferna tvingas säga att det här har högsta ledningen redan beslutat, säger Lars-Erik Backström.

Och detta bekräftas av medarbetarundersökningen. Fler säger sig vilja vara delaktiga i beslut än som anger att de faktiskt får en sådan möjlighet.

Medarbetarundersökningen visar på en tendens till polarisering i arbetstagarkollektivet. De som är nöjda och de som är missnöjda är båda växande grupper. Däremot finns det få däremellan. Fredrik Andersson har noterat det, men har ingen förklaring.

– Det är konstigt, säger han.

Personaldirektör Annette Ekström säger att styrningen har blivit tydligare. Arbetsförmedlingen måste visa att dess insatser leder till jobb, säger hon.

– Som arbetsförmedlare kan man säkert uppleva som att handlingsutrymmet blivit mindre. Att man inte längre kan lägga upp det egna arbetet själv. Det kan vara en del i att man upplever det som lågt i tak.

Att så många uppger att de upplever ”lågt i tak” är Annette Ekström inte nöjd med. Men hon tycker att det är positivt att personer som arbetat mindre än två år på Arbetsförmedlingen totalt sett signalerar mer välbefinnande än de som jobbat länge.

– Det är en kraft som vi ska använda oss av. De nya ser på vår roll och vårt uppdrag på ett annat sätt än de gamla som kanske inte alltid hängt med i hur vårt uppdrag förändrats.

Annette Ekström betonar samtidigt att även äldre medarbetares stora kunskap måste tas tillvara.

Att nyanställda svarar mer positivt är inte så konstigt, tycker Lars-Erik Backström.

– Hur många nyanställda riktar skarp kritik mot sin arbetsgivare? Många av dem är dessutom provanställda, säger han.

I undersökningen 2011 rasade förtroendet för generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist från index 69 år 2010 till index 56. I den nu aktuella undersökningen är frågan borttagen.

Inlagt av E tors, 01/31/2013 - 16:57
Katten på råttan, råttan på repet...Hur ska då de arbetssökande känna sig tror ni?
Inlagt av Rand tors, 01/31/2013 - 15:35
Exempel på toppstyrning (och desperation, säkert beroende på Regeringens planer att offra AF för att sy ihop jobbpakten). Chef på Skånekontor säger på veckans personalmöte, att om man som handläggare får välja på att följa a-kassans regler (IAF) och att ordna ett jobb, så ska "man tänka flexibelt". Detta kommer från centralt håll, precis efter förra veckans chefsmöte där det nya ledordet är "kunden har alltid rätt", kommunicerat på VIS. Regelverket har vi tills annat gäller, någon annan syn på saken är inte möjligt. Om någon hamnar i personalansvarsnämnden, så kommer inte denna chef att backa upp någon.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen begär ytterligare 400 miljoner kronor i år för att stärka den lokala närvaron enligt regeringens uppdrag. Nästa år vill myndigheten att förvaltningsanslaget ska höjas med cirka 800 miljoner kronor, med argumentet att arbetslösheten ökar och att myndighetens uppdrag kommer att vara oförändrat.
RättsväsendetNyhetRegeringen vill göra det enklare för de brottsbekämpande myndigheterna att använda sig av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Syftet är att göra brottsbekämpningen effektivare.
ArbetsmiljöNyhetEn forskargrupp från finländska Arbetshälsoinstitutet arbetar med att utveckla metoder för att göra det enklare att upptäcka utmattningssyndrom, innan det leder till förlorad arbetsförmåga. Förhoppningen är att göra det möjligt att hjälpa personer "innan den röda lampan tänds".
Så gjorde vi: automatiseringPå jobbet”Administration upptog all vår tid förr”, säger Madeleine Danerhag. Hon och kollegan Elin Emanuelz uppskattar mjukvaran ”Brolle”, som tagit över flera av deras mest monotona arbetsuppgifter.
KriminalvårdenNyhetFör att klara den kraftiga ökningen av antalet dömda behövs ytterligare 2 000 platser i anstalter och häkten de närmaste tio åren, bedömer Kriminalvården. I sitt budgetunderlag till regeringen begär myndigheten ökade anslag med 350 miljoner kronor nästa år och ännu större ökningar 2022 och 2023.
PolisenNyhetEtt it-fel har gjort att flera hundra utdrag ur belastningsregistret som Polisen lämnat ut har blivit felaktiga, skriver Dagens Nyheter. Enligt Polisen ska samtliga drabbade ha informerats om felet.
OmlokaliseringNyhetDe flesta av de myndigheter som föreslagits flytta verksamhet till Härnösand vill inte göra detta. Sida säger nej till att omlokalisera tjänster inom kommunikationsverksamheten, men erbjuder sig att i stället flytta tre andra tjänster till staden. Det framgår av remissvaren på utredningen om lokalisering av statlig verksamhet till Härnösand.
ArbetsrättNyhetEn handläggare vid Stockholms tingsrätt som åtalats för narkotikabrott avskedas efter beslut i personalansvarsnämnden. Nämnden anser att handläggaren förbrukat arbetsgivarens förtroende.
KollektivavtalNyhetDe svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är på kollisionskurs med Europafacket när det gäller minimilöner. De tre är starkt kritiska till att Europafacket i ett samrådssvar förordar att minimilöner införs inom EU.
KronofogdenNyhetUnder 2019 drev Kronofogden in nära 13 miljarder kronor, skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2019. Det var 1,1 miljard kronor mer än 2018 och den högsta siffran någonsin.
ArbetsmiljöNyhetStress och bristande kunskap ligger bakom att förebyggande arbetsmiljöåtgärder inte vidtas. Det är orsaken till många av dödsolyckorna på svenska arbetsplatser, enligt en analys från Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.