Annons:

Ledningen måste markera att kritik är tillåten

Arbetsförmedlingens anställda berättar om en tyst organisation präglad av rädsla. De klagar också på långtgående detaljstyrning. Myndig­hetens ledning måste ta kritiken på allvar.

»Jag vill att man ska ha kul på jobbet.« Så sade Angeles Bermudez-Svankvist när hon 2008 blev högsta chef för Arbetsförmedlingen.

Men den som tar del av resultatet av Fackförbundet STs enkät bland medlemmarna på myndigheten får intrycket att det i dag inte är särskilt roligt på hennes arbetsplats.

Över 2 800 anställda har i undersökningen gett sin syn på situationen på Arbetsförmedlingen. Deras svar ger bilden av en arbetsplats med väldigt lågt i tak. På frågan om man kan säga vad man tycker svarar bara 42 procent ja. Bland dem som arbetat länge på myndigheten anser en stor majoritet att samtals­klimatet blivit mindre öppet.

Många frisvar ger uttryck för en rädsla i organisationen, och uppfattningen att frispråkiga bestraffas: »Jag upplever att chefer och medarbetare är skrämda till tystnad och lydnad!« skriver en anställd. »Säger man någonting som är obekvämt riskerar man repressalier«, vittnar en annan.

I åtskilliga svar finns kritik mot myndighetschefen. Flera hänvisar till uttalanden om att anställda som inte gillar läget kan sluta.

Många tar också upp topp­styrning som ett problem. »Allt är ju ändå bestämt uppifrån via detaljerade anvisningar«, skriver en medarbetare. En annan upplever »en centralstyrning som gör att jag knappt kan agera professionellt längre«.

Det är en kritik som de fackliga representanterna instämmer i.

– Det finns inget handlingsutrymme och personalens kunskap och erfarenheter tas inte till vara, säger ST-avdelningens arbetsmiljöansvarige, Fredrik Andersson, till Publikt.

Anställda på statliga myndigheter har en grundlagsskyddad rätt att uttrycka åsikter om verksamheten utan att riskera repressalier. En arbetsplats där de anställda tvivlar på den friheten har allvarliga problem. Där krävs att den högsta ledningen tydligt markerar att kritik är tillåten och att avvikande uppfattningar respekteras. Inte enbart för grundlagens skull, utan också för att ett öppet klimat är en förutsättning för att medarbetarna ska trivas och känna att de kan bidra till att utveckla verksamheten.

För att medarbetarna ska må bra och kunna göra ett bra jobb måste de också ha utrymme för kreativitet och möjlighet att utföra sina uppdrag på bästa sätt. En ambition att kvalitetssäkra verksamheten och garantera likabehandling får inte leda till en så långtgående detaljstyrning från central nivå att de anställda upplever att de hindras att göra sitt jobb.

Det komplexa regelverk som riksdag och regering ställt upp för arbetsmarknadspolitiken gör inte arbetet lätt för Arbetsförmedlingens anställda. Men svaren i STs arbetsmiljöundersökning visar tydligt att myndighetens ledning snabbt måste agera för att förbättra klimatet i organisationen och öka personalens delaktighet. Inte bara för att de anställda ska kunna ha kul på jobbet, utan också för att medborgarna ska få bra service och valuta för sina skattepengar. 

Alexander Armiento,
chefredaktör 

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.