Annons:

Ledningen måste markera att kritik är tillåten

Arbetsförmedlingens anställda berättar om en tyst organisation präglad av rädsla. De klagar också på långtgående detaljstyrning. Myndig­hetens ledning måste ta kritiken på allvar.

»Jag vill att man ska ha kul på jobbet.« Så sade Angeles Bermudez-Svankvist när hon 2008 blev högsta chef för Arbetsförmedlingen.

Men den som tar del av resultatet av Fackförbundet STs enkät bland medlemmarna på myndigheten får intrycket att det i dag inte är särskilt roligt på hennes arbetsplats.

Över 2 800 anställda har i undersökningen gett sin syn på situationen på Arbetsförmedlingen. Deras svar ger bilden av en arbetsplats med väldigt lågt i tak. På frågan om man kan säga vad man tycker svarar bara 42 procent ja. Bland dem som arbetat länge på myndigheten anser en stor majoritet att samtals­klimatet blivit mindre öppet.

Många frisvar ger uttryck för en rädsla i organisationen, och uppfattningen att frispråkiga bestraffas: »Jag upplever att chefer och medarbetare är skrämda till tystnad och lydnad!« skriver en anställd. »Säger man någonting som är obekvämt riskerar man repressalier«, vittnar en annan.

I åtskilliga svar finns kritik mot myndighetschefen. Flera hänvisar till uttalanden om att anställda som inte gillar läget kan sluta.

Många tar också upp topp­styrning som ett problem. »Allt är ju ändå bestämt uppifrån via detaljerade anvisningar«, skriver en medarbetare. En annan upplever »en centralstyrning som gör att jag knappt kan agera professionellt längre«.

Det är en kritik som de fackliga representanterna instämmer i.

– Det finns inget handlingsutrymme och personalens kunskap och erfarenheter tas inte till vara, säger ST-avdelningens arbetsmiljöansvarige, Fredrik Andersson, till Publikt.

Anställda på statliga myndigheter har en grundlagsskyddad rätt att uttrycka åsikter om verksamheten utan att riskera repressalier. En arbetsplats där de anställda tvivlar på den friheten har allvarliga problem. Där krävs att den högsta ledningen tydligt markerar att kritik är tillåten och att avvikande uppfattningar respekteras. Inte enbart för grundlagens skull, utan också för att ett öppet klimat är en förutsättning för att medarbetarna ska trivas och känna att de kan bidra till att utveckla verksamheten.

För att medarbetarna ska må bra och kunna göra ett bra jobb måste de också ha utrymme för kreativitet och möjlighet att utföra sina uppdrag på bästa sätt. En ambition att kvalitetssäkra verksamheten och garantera likabehandling får inte leda till en så långtgående detaljstyrning från central nivå att de anställda upplever att de hindras att göra sitt jobb.

Det komplexa regelverk som riksdag och regering ställt upp för arbetsmarknadspolitiken gör inte arbetet lätt för Arbetsförmedlingens anställda. Men svaren i STs arbetsmiljöundersökning visar tydligt att myndighetens ledning snabbt måste agera för att förbättra klimatet i organisationen och öka personalens delaktighet. Inte bara för att de anställda ska kunna ha kul på jobbet, utan också för att medborgarna ska få bra service och valuta för sina skattepengar. 

Alexander Armiento,
chefredaktör 

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.