Annons:

Ledningen måste markera att kritik är tillåten

Arbetsförmedlingens anställda berättar om en tyst organisation präglad av rädsla. De klagar också på långtgående detaljstyrning. Myndig­hetens ledning måste ta kritiken på allvar.

»Jag vill att man ska ha kul på jobbet.« Så sade Angeles Bermudez-Svankvist när hon 2008 blev högsta chef för Arbetsförmedlingen.

Men den som tar del av resultatet av Fackförbundet STs enkät bland medlemmarna på myndigheten får intrycket att det i dag inte är särskilt roligt på hennes arbetsplats.

Över 2 800 anställda har i undersökningen gett sin syn på situationen på Arbetsförmedlingen. Deras svar ger bilden av en arbetsplats med väldigt lågt i tak. På frågan om man kan säga vad man tycker svarar bara 42 procent ja. Bland dem som arbetat länge på myndigheten anser en stor majoritet att samtals­klimatet blivit mindre öppet.

Många frisvar ger uttryck för en rädsla i organisationen, och uppfattningen att frispråkiga bestraffas: »Jag upplever att chefer och medarbetare är skrämda till tystnad och lydnad!« skriver en anställd. »Säger man någonting som är obekvämt riskerar man repressalier«, vittnar en annan.

I åtskilliga svar finns kritik mot myndighetschefen. Flera hänvisar till uttalanden om att anställda som inte gillar läget kan sluta.

Många tar också upp topp­styrning som ett problem. »Allt är ju ändå bestämt uppifrån via detaljerade anvisningar«, skriver en medarbetare. En annan upplever »en centralstyrning som gör att jag knappt kan agera professionellt längre«.

Det är en kritik som de fackliga representanterna instämmer i.

– Det finns inget handlingsutrymme och personalens kunskap och erfarenheter tas inte till vara, säger ST-avdelningens arbetsmiljöansvarige, Fredrik Andersson, till Publikt.

Anställda på statliga myndigheter har en grundlagsskyddad rätt att uttrycka åsikter om verksamheten utan att riskera repressalier. En arbetsplats där de anställda tvivlar på den friheten har allvarliga problem. Där krävs att den högsta ledningen tydligt markerar att kritik är tillåten och att avvikande uppfattningar respekteras. Inte enbart för grundlagens skull, utan också för att ett öppet klimat är en förutsättning för att medarbetarna ska trivas och känna att de kan bidra till att utveckla verksamheten.

För att medarbetarna ska må bra och kunna göra ett bra jobb måste de också ha utrymme för kreativitet och möjlighet att utföra sina uppdrag på bästa sätt. En ambition att kvalitetssäkra verksamheten och garantera likabehandling får inte leda till en så långtgående detaljstyrning från central nivå att de anställda upplever att de hindras att göra sitt jobb.

Det komplexa regelverk som riksdag och regering ställt upp för arbetsmarknadspolitiken gör inte arbetet lätt för Arbetsförmedlingens anställda. Men svaren i STs arbetsmiljöundersökning visar tydligt att myndighetens ledning snabbt måste agera för att förbättra klimatet i organisationen och öka personalens delaktighet. Inte bara för att de anställda ska kunna ha kul på jobbet, utan också för att medborgarna ska få bra service och valuta för sina skattepengar. 

Alexander Armiento,
chefredaktör 

Bli den första att tycka till!
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor. Sammantaget ökade a-kassorna sina utbetalningar med 11,6 procent.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.