Annons:
Regeringen föreslår att ett antal utvalda myndigheter ska ha anslutit sig till vissa tjänster som tillhandahålls av Statens servicecenter senast 1 januari 2023, bland annat handlar det om elektronisk fakturahantering.Bild:Mostphotos
STATSFÖRVALTNING
Nyhet
AVLinus Hellerstedt1 kommentarerTyck till!

Myndigheter negativa till tvångsanslutning

17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.

I regeringens promemoria föreslås att ett antal utvalda myndigheter ska ha anslutit sig till vissa tjänster som tillhandahålls av Statens servicecenter, SSC, senast 1 januari 2023. Bland annat handlar det om elektronisk fakturahantering.

Syftet är att minska myndigheternas administrationskostnader och öka deras effektivitet. När förslaget nu har återvänt från remissrunda pekar en hel del av de tillfrågade myndigheterna på att det kommer att leda till det omvända, det vill säga lägre kvalitet till ett högre pris.

”Sammantaget innebär förslaget allvarliga fördyringar och försämringar både för universitet och för statsförvaltningen som helhet - både på kort och lång sikt”, skriver Karolinska institutet, KI, i sitt remissvar.

KI pekar också på att de ekonomitjänster som SSC i så fall skulle komma att ta över är komplicerade, och man ställer sig därför tveksam till om det alls kommer att fungera.

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, skriver i sitt svar att regeringen har ”underskattat den kompetens som krävs och den komplexitet hanteringen av ekonomirelaterade tjänster innebär i vår mångfacetterade sektor”.

Alla nio högskolor och universitet som tillfrågats för fram liknande synpunkter, och alla nio motsätter sig förslaget.

Informationssäkerheten är en annan aspekt som ett antal myndigheter har synpunkter på. Domstolsverket skriver att myndighetens verksamhet inte är lämplig att överföra till SSC på det sätt som regeringen föreslår.

”Det är oklart om beställnings- och fakturahanteringen hos Statens servicecenter kan uppfylla de krav som följer av informationssäkerhets- och integritetskyddslagstiftningen”, skriver man i sitt svar.

Åklagarmyndigheten skriver att det ur säkerhetssynpunkt är ”direkt olämpligt” att myndighetens ekonomihantering ansluts till SSC. Ekobrottsmyndigheten är inne på samma spår.

”Det är en brist att promemorian inte alls berör frågor om skyddet för personuppgifter”, skriver Ekobrottsmyndigheten.

Den fackliga organisationen Saco är inte heller helt nöjda med förslaget och påpekar att regeringen bör utreda hur kostnadseffektivt det hela egentligen blir innan man går till beslut.

Saco påpekar också att förslaget kan komma att sätta möjligheten att träffa lokala kollektivavtal ur spel i framtiden. ”Det finns en risk att en centralisering av hantering av olika tjänster bidrar till en likriktning av villkoren inom det statliga avtalsområdet i motsats till att man genom lokala avtal eller enskilda överenskommelser skapar villkor som är väl anpassade till den aktuella verksamhetens behov”, skriver Saco i remissvaret.

Av 26 tillfrågade remissinstanser är 17 negativa till förslaget, av de övriga har sju valt att inte yttra sig.

Migrationsverket och Livsmedelsverket är positiva till förslaget. ”Detta är något som sannolikt borde bidra till ekonomiskt fördelaktiga lösningar”, skriver den sistnämnda myndigheten. Både Migrationsverket och Livsmedelsverket påpekar dock att det krävs tid för analys av konsekvenserna innan beslut tas. Migrationsverket skriver dessutom i sitt svar att det vore önskvärt om myndigheten kan anslutas senare än 1 januari 2023.

Inlagt av Micke fre, 10/11/2019 - 08:46
Det märks att en myndighet när de outsourcat en funktion inte längre har kontroll på vad som anmäls till supporten Om någon annan ska sköta din verksamhet är det oerhört viktigt att lägga tid på att analysera de brister, fel och begränsningar som finns.

Många gånger kan det enkla levereras väldigt billigt, men sedan finns det inget intresse eller kunskap att leverera det lite mer komplicerade som får saker och ting att fungera. När de packar ihop många kunder i en lösning blir säkerhetsfrågor mer komplexa, och det färgar av sig på flexibiliteten.

Förstå mig rätt, en vilsen kund kan ha stor nytta av att styras i en viss riktning och välkomnar det sannolikt, om det sedan är billigt också borde detta vara attraktivt.

Problemet är att tjänsterna inte är så billiga många gånger i praktiken. Att ansluta kostar 400.000 kr så om en myndighet har 4,000 fakturor så kostar det 100 kr per faktura att bara ansluta. Det är exklusive löpande kostnader så klart.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.