Annons:
Regeringen föreslår att ett antal utvalda myndigheter ska ha anslutit sig till vissa tjänster som tillhandahålls av Statens servicecenter senast 1 januari 2023, bland annat handlar det om elektronisk fakturahantering.Bild:Mostphotos
STATSFÖRVALTNING
Nyhet
AVLinus Hellerstedt1 kommentarerTyck till!

Myndigheter negativa till tvångsanslutning

17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.

I regeringens promemoria föreslås att ett antal utvalda myndigheter ska ha anslutit sig till vissa tjänster som tillhandahålls av Statens servicecenter, SSC, senast 1 januari 2023. Bland annat handlar det om elektronisk fakturahantering.

Syftet är att minska myndigheternas administrationskostnader och öka deras effektivitet. När förslaget nu har återvänt från remissrunda pekar en hel del av de tillfrågade myndigheterna på att det kommer att leda till det omvända, det vill säga lägre kvalitet till ett högre pris.

”Sammantaget innebär förslaget allvarliga fördyringar och försämringar både för universitet och för statsförvaltningen som helhet - både på kort och lång sikt”, skriver Karolinska institutet, KI, i sitt remissvar.

KI pekar också på att de ekonomitjänster som SSC i så fall skulle komma att ta över är komplicerade, och man ställer sig därför tveksam till om det alls kommer att fungera.

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, skriver i sitt svar att regeringen har ”underskattat den kompetens som krävs och den komplexitet hanteringen av ekonomirelaterade tjänster innebär i vår mångfacetterade sektor”.

Alla nio högskolor och universitet som tillfrågats för fram liknande synpunkter, och alla nio motsätter sig förslaget.

Informationssäkerheten är en annan aspekt som ett antal myndigheter har synpunkter på. Domstolsverket skriver att myndighetens verksamhet inte är lämplig att överföra till SSC på det sätt som regeringen föreslår.

”Det är oklart om beställnings- och fakturahanteringen hos Statens servicecenter kan uppfylla de krav som följer av informationssäkerhets- och integritetskyddslagstiftningen”, skriver man i sitt svar.

Åklagarmyndigheten skriver att det ur säkerhetssynpunkt är ”direkt olämpligt” att myndighetens ekonomihantering ansluts till SSC. Ekobrottsmyndigheten är inne på samma spår.

”Det är en brist att promemorian inte alls berör frågor om skyddet för personuppgifter”, skriver Ekobrottsmyndigheten.

Den fackliga organisationen Saco är inte heller helt nöjda med förslaget och påpekar att regeringen bör utreda hur kostnadseffektivt det hela egentligen blir innan man går till beslut.

Saco påpekar också att förslaget kan komma att sätta möjligheten att träffa lokala kollektivavtal ur spel i framtiden. ”Det finns en risk att en centralisering av hantering av olika tjänster bidrar till en likriktning av villkoren inom det statliga avtalsområdet i motsats till att man genom lokala avtal eller enskilda överenskommelser skapar villkor som är väl anpassade till den aktuella verksamhetens behov”, skriver Saco i remissvaret.

Av 26 tillfrågade remissinstanser är 17 negativa till förslaget, av de övriga har sju valt att inte yttra sig.

Migrationsverket och Livsmedelsverket är positiva till förslaget. ”Detta är något som sannolikt borde bidra till ekonomiskt fördelaktiga lösningar”, skriver den sistnämnda myndigheten. Både Migrationsverket och Livsmedelsverket påpekar dock att det krävs tid för analys av konsekvenserna innan beslut tas. Migrationsverket skriver dessutom i sitt svar att det vore önskvärt om myndigheten kan anslutas senare än 1 januari 2023.

Inlagt av Micke fre, 10/11/2019 - 08:46
Det märks att en myndighet när de outsourcat en funktion inte längre har kontroll på vad som anmäls till supporten Om någon annan ska sköta din verksamhet är det oerhört viktigt att lägga tid på att analysera de brister, fel och begränsningar som finns.

Många gånger kan det enkla levereras väldigt billigt, men sedan finns det inget intresse eller kunskap att leverera det lite mer komplicerade som får saker och ting att fungera. När de packar ihop många kunder i en lösning blir säkerhetsfrågor mer komplexa, och det färgar av sig på flexibiliteten.

Förstå mig rätt, en vilsen kund kan ha stor nytta av att styras i en viss riktning och välkomnar det sannolikt, om det sedan är billigt också borde detta vara attraktivt.

Problemet är att tjänsterna inte är så billiga många gånger i praktiken. Att ansluta kostar 400.000 kr så om en myndighet har 4,000 fakturor så kostar det 100 kr per faktura att bara ansluta. Det är exklusive löpande kostnader så klart.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.