Annons:
När SMHIs kontor i Malmö försvinner kommer myndigheten att ha tre kontor kvar: Göteborg, Norrköping och Uppsala.Bild:Mostphotos

”Sådana här beslut blir alltid svåra”

Personal på lokalkontoret i Malmö är upprörda över hur SMHI hanterat omlokaliseringen. Ställföreträdande generaldirektör Bodil Aarhus Andrae ser vinster med färre kontor men medger att processen hade kunnat skötas bättre.
SMHIs ställföreträdande generaldirektör Bodil Aarhus Andrae.Bild:SMHI

Tidigare i år stängde SMHI lokalkontoret i Sundsvall. Till sommaren läggs verksamheten i Malmö också ned. Målet från myndighetens sida är att få tre mer jämnstora kontor, som gör det enklare att backa upp varandra och vid behov flytta produktion mellan orterna.

Personal vid kontoret i Malmö har riktat kritik mot hur beslutet fattats. I en tidigare artikel i Publikt har de bland annat framfört att de inte getts en ordentlig chans att påverka inriktningen.

– Jag tycker att vi har haft en bra dialog med de fackliga under den här tiden och även nu. Sådana här beslut blir alltid svåra, både för ledning och anställda som berörs, och det är alltid något som kan missförstås oavsett hur noggrann man är, det får vi dra lärdom av, säger Bodil Aarhus Andrae, ställföreträdande generaldirektör på SMHI.

Kunde ni gjort något annorlunda under utredningen?

Jag förstår åsikterna om det och tittar man bakåt finns det säkert mycket vi kunde ha gjort annorlunda. Men jag tror inte att utfallet hade sett annorlunda ut ändå. Vi ville ha starkare möjligheter till uppbackning och kunna flytta produktionen mellan kontoren vid behov. Är det så att vi varit otydliga under utredning är det något vi får lära oss av och göra det bättre nästa gång.

En del anställda har känt sig lurade, vad tänker du om det?

– Vi har försökt att få till en så bra dialog som möjligt och har varit ute på alla enheter och informerat, men kommunikation är svårt och det kan ha blivit missförstånd. I så fall får vi se till att det blir tydligare vid förändringar framöver. Vi fattade det här beslutet ganska snart efter att utredningen presenterades, eftersom det var nära sommaren och vi inte ville lämna de anställda i osäkerhet över semestern.

Hur valde ni vilka kontor som skulle finnas kvar?

– Under utredningen hade vi referensgrupper med personal från alla kontor där vi försökte identifiera riskerna med olika val. Vi har även haft dialoger med ledning, avdelningschefer och fack. Kontoret i Norrköping är vårt huvudkontor och blev därför kvar. I Göteborg har vi mycket havsmiljöproduktion och runt hundra anställda och i Uppsala är närheten till Arlanda viktig.   

Det verkar som att det kan bli få som flyttar med, hur hanterar ni det?

– Vi var förstås medvetna om den risken. Det är inte heller så många som utbildar sig till meteorologer och vi har väldigt mycket duktigt folk. Det är tråkigt om medarbetare inte vill följa med, men vi vet själva att det inte är alla som har möjligheten att flytta med sin familj. Vi hoppas på att få med oss så många som möjligt, men rekryterar samtidigt ny personal för att bemanna upp. Det är förstås inte en optimal situation, men jag ser att vi kan hantera den.

Bli den första att tycka till!
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.