Annons:
»Vi förstår inte myndig­hetens motiv för fem öre«, säger Thord Jansson, STs avdelningsordförande på Statens institutionsstyrelse, om att fack och skyddsombud inte informeras om allvarliga händelser på myndigheten.Bild:Casper Hedberg
Statens institutionsstyrelse
Nyhet
AVSusanne Eriksson1 kommentarerTyck till!

Skyddsombud på SiS nekas information

Nationella huvudskyddsombudet på Statens institutionsstyrelse, SiS, har anmält myndighetsledningen till Arbetsmiljöverket. Orsaken är att han och facken inte får tillgång till information om allvarliga händelser. ”Vi förstår inte myndighetens motiv för fem öre”, säger Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS.

Enligt STs avdelningsordförande Thord Jansson har Statens institutionsstyrelse inte ett fungerande incidentrapporteringssystem.

–  Dels har en granskning visat att antalet incidenter är kraftigt underrapporterade, dels ska myndigheten genomföra en ny central upphandling av incidenthanteringssystemet.

För att informera om allvarliga händelser finns däremot sedan tio år en rapporteringsordning med en sändlista till bland annat ledningsgruppen, nationella huvudskyddsombudet och företrädare för de fackförbund som finns representerade på myndigheten, berättar Thord Jansson. Nu skickas rapporterna bara till den centrala ledningsgruppen och det nationella skyddsombudet och facken tagits bort från sändlistan.

– Det har varit det enda som fungerat. Det är totalt vansinne, som att man försöker mörklägga allvarliga händelser, säger Thord Jansson.

Därför gjorde skyddsorganisationen vid myndigheten en så kallad 6:6 a-anmälan till arbetsgivaren och begärde svar. Men något svar kom inte i tid och en begäran om åtgärd har nu skickats till Arbetsmiljöverket.

Det argument som arbetsgivaren framfört är att det handlar om en anpassning till de nya dataskyddsreglerna i GDPR. Katarina Tillgren, HR-direktör, skriver i ett mejl till Publikt:

”SiS verksamhet omfattas av stark sekretess och vi är alltid skyldiga att skydda ungdomar och klienter. Vi har tydliga riktlinjer kring hantering av allvarliga händelser och hur information ska rapporteras. Vid de tillfällen när det har inträffat personskador på medarbetare så får det nationella huvudskyddsombudet information om det.”

Nationella huvudskyddsombudet Jimmy Haller, skriver i anmälan att han nu ska få sms om det är personskador på personalen, men inte för övriga allvarliga händelser.

De ändrade rutinerna har fått som konsekvens att han exempelvis inte fått information från ledningen om ett fritagningsförsök i juni – och hur det påverkade personalen.

”Konsekvenserna för arbetsmiljön är naturligtvis allvarliga, där man som personal fruktar för sitt eget liv, samtidigt som man ansvarar för de intagnas liv och säkerhet”, skriver han i anmälan.

Han begär också att få ta del av all information igen eftersom avsaknaden av den gör att skyddsorganisationen inte kan arbeta snabbt och effektivt. 

Thord Jansson säger att hot och våld mot personalen är vanligt inom Statens institutionsstyrelse och att myndigheten därför borde lägga stort krut på förebyggande arbete – tillsammans med skyddsorganisationen och facken.

– Men medan andra liknande myndigheter har en säkerhetsavdelning med flera anställda så har vi en säkerhetsansvarig, som just nu är tjänstledig. Sedan blir man förvånad över att folk slutar.

Inlagt av Lotta Hedeby tors, 09/06/2018 - 13:45
Personaldirektören hänvisar till GDPR och sekretess. I riktlinjerna står det uttryckligen att rapporten om allvarlig händelse inte ska innehålla några personuppgifter och att bakvägsidentifiering inte ska vara möjlig. Jag noterar också att av de åtta sorters allvarliga händelser som ska rapporteras till SiS ledningsgrupp ska fyra även anmälas till Arbetsmiljöverket. Trots det ska alltså nationella huvudskyddsombudet bara få information om ”allvarligare skador på personal”, inte om allvarliga skador på ungdom/klient i skola/arbete eller om brand eller upplopp, trots att även dessa händelser påverkar personalens arbetsmiljö både psykiskt och fysiskt.
PensionsmyndighetenNyhetI mer än nio år hade Pensionsmyndigheten en e-postadress som ingen kollade, avslöjar Dagens Nyheter. När myndigheten upptäckte adressen fanns cirka 1 000 olästa mejl.
RättsväsendetNyhetÄven anställda inom rättsväsendet påverkas av sina känslor i yrkesutövningen. Enligt en forskarrapport behöver anställda i rättsväsendet bli öppnare med hur man ska hantera känslorna medvetet och professionellt.
DomstolarnaNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot en rådman vid en tingsrätt för att hen inte meddelat dom i ett större antal mål inom föreskriven tid. JO avstår från att anmäla rådmannen till ansvarsnämnden.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anser inte att myndigheten har brutit mot lagen. Det framkom vid en utfrågning i riksdagens näringsutskott på torsdagen, rapporterar Ekot.
HögskolanNyhetDe tre huvudåtalade i rättegången om fusk i samband med högskoleprov har dömts till fängelse i mellan tre och ett halvt och sex år. Ytterligare sex personer har dömts för medverkan i fuskandet.
MigrationsverketNyhetAv de 11 745 ungdomar som i fjol ansökte om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen har mer än 5 200 personer fått bifall, enligt Migrationsverket.
StatsförvaltningNyhetRiksdagen har röstat igenom Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som regeringspartierna S och MP har träffat med C och L innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
RegeringskanslietNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
ÖppenhetNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.