Annons:
»Vi förstår inte myndig­hetens motiv för fem öre«, säger Thord Jansson, STs avdelningsordförande på Statens institutionsstyrelse, om att fack och skyddsombud inte informeras om allvarliga händelser på myndigheten.Bild:Casper Hedberg
Statens institutionsstyrelse
Nyhet
AVSusanne Eriksson1 kommentarerTyck till!

Skyddsombud på SiS nekas information

Nationella huvudskyddsombudet på Statens institutionsstyrelse, SiS, har anmält myndighetsledningen till Arbetsmiljöverket. Orsaken är att han och facken inte får tillgång till information om allvarliga händelser. ”Vi förstår inte myndighetens motiv för fem öre”, säger Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS.

Enligt STs avdelningsordförande Thord Jansson har Statens institutionsstyrelse inte ett fungerande incidentrapporteringssystem.

–  Dels har en granskning visat att antalet incidenter är kraftigt underrapporterade, dels ska myndigheten genomföra en ny central upphandling av incidenthanteringssystemet.

För att informera om allvarliga händelser finns däremot sedan tio år en rapporteringsordning med en sändlista till bland annat ledningsgruppen, nationella huvudskyddsombudet och företrädare för de fackförbund som finns representerade på myndigheten, berättar Thord Jansson. Nu skickas rapporterna bara till den centrala ledningsgruppen och det nationella skyddsombudet och facken tagits bort från sändlistan.

– Det har varit det enda som fungerat. Det är totalt vansinne, som att man försöker mörklägga allvarliga händelser, säger Thord Jansson.

Därför gjorde skyddsorganisationen vid myndigheten en så kallad 6:6 a-anmälan till arbetsgivaren och begärde svar. Men något svar kom inte i tid och en begäran om åtgärd har nu skickats till Arbetsmiljöverket.

Det argument som arbetsgivaren framfört är att det handlar om en anpassning till de nya dataskyddsreglerna i GDPR. Katarina Tillgren, HR-direktör, skriver i ett mejl till Publikt:

”SiS verksamhet omfattas av stark sekretess och vi är alltid skyldiga att skydda ungdomar och klienter. Vi har tydliga riktlinjer kring hantering av allvarliga händelser och hur information ska rapporteras. Vid de tillfällen när det har inträffat personskador på medarbetare så får det nationella huvudskyddsombudet information om det.”

Nationella huvudskyddsombudet Jimmy Haller, skriver i anmälan att han nu ska få sms om det är personskador på personalen, men inte för övriga allvarliga händelser.

De ändrade rutinerna har fått som konsekvens att han exempelvis inte fått information från ledningen om ett fritagningsförsök i juni – och hur det påverkade personalen.

”Konsekvenserna för arbetsmiljön är naturligtvis allvarliga, där man som personal fruktar för sitt eget liv, samtidigt som man ansvarar för de intagnas liv och säkerhet”, skriver han i anmälan.

Han begär också att få ta del av all information igen eftersom avsaknaden av den gör att skyddsorganisationen inte kan arbeta snabbt och effektivt. 

Thord Jansson säger att hot och våld mot personalen är vanligt inom Statens institutionsstyrelse och att myndigheten därför borde lägga stort krut på förebyggande arbete – tillsammans med skyddsorganisationen och facken.

– Men medan andra liknande myndigheter har en säkerhetsavdelning med flera anställda så har vi en säkerhetsansvarig, som just nu är tjänstledig. Sedan blir man förvånad över att folk slutar.

Inlagt av Lotta Hedeby tors, 09/06/2018 - 13:45
Personaldirektören hänvisar till GDPR och sekretess. I riktlinjerna står det uttryckligen att rapporten om allvarlig händelse inte ska innehålla några personuppgifter och att bakvägsidentifiering inte ska vara möjlig. Jag noterar också att av de åtta sorters allvarliga händelser som ska rapporteras till SiS ledningsgrupp ska fyra även anmälas till Arbetsmiljöverket. Trots det ska alltså nationella huvudskyddsombudet bara få information om ”allvarligare skador på personal”, inte om allvarliga skador på ungdom/klient i skola/arbete eller om brand eller upplopp, trots att även dessa händelser påverkar personalens arbetsmiljö både psykiskt och fysiskt.
STATSFÖRVALTNINGNyhetRegeringens budget innehåller en ny modell för beräkning av myndigheters lönekostnader. Både ST och Arbetsgivarverket välkomnar reformen och hoppas på att verksamhetsplaneringen ska förenklas. ”Det är bra med en större förutsägbarhet så att det inte blir för tvära kast”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
ArbetsmiljöNyhetEn ny forskningssammanställning från Arbetsmiljöverket visar ett tydligt samband mellan ohälsa och brist på dagsljus under arbetsdagen. Sju av tio kvinnor tillbringar högst en timme ute i dagsljus under arbetsdagen.
HÖGSKOLANNyhetEn handläggare och ST-medlem på Göteborgs universitet fick avdrag på lönen efter att ha blivit jävsanklagad och beskylld för att ha försökt ta ledigt med lön utan att ha rätt till det. Nu river Arbetsdomstolen upp beslutet.
Individuell lönesättningFördjupningDen som presterar bra ska få mer betalt. Det är grundtanken bakom individuell lönesättning. Men forskning visar att sambandet mellan lön och prestation är svagt. Många vet inte ens vad de ska göra för att få mer i plånboken.
HögskolanNyhetAntalet sökande till högskolan ökar svagt för första gången på fem år. Men andelen unga sökande under 25 års ålder minskar, visar statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera arbetsmiljöstrategin för åren 2016-2020. Resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för en ny arbetsmiljöstrategi.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassans tidigare generaldirektör Ann-Marie Begler förnekar uppgifter om att hon slutade frivilligt. I en skrivelse till riksdagens konstitutionsutskott, KU, skriver hon att den uppgiften är ”en total nyhet”, uppger TT.
POSTNORDNyhetSjunkande volymer gör att prissättningen för inrikesbrev måste förändras, skriver regeringen i ett förslag.
ArbetsförmedlingenNyhetDet blir svårt att förändra Arbetsförmedlingen i enlighet med januariavtalet. Det säger tidigare statssekreteraren Irene Wennemo till Ekot. Hon deltog själv i förhandlingarna mellan regeringen och Centern och Liberalerna.
SpårtrafikNyhetSeko går till Arbetsdomstolen för att tvinga arbetsgivaren Transdev att betala skadestånd i konflikten om ob-ersättning till tågvärdar. I den nya stämningen dubblar Seko kravet på allmänt skadestånd från 10 000 till 20 000 kronor per person.
NaturvårdsverketNyhetI vårändringsbudgeten får Naturvårdsverket tillbaka omkring 1,2 miljarder kronor på de anslag som i M-KD-budgeten drogs ned med 2,7 miljarder kronor. Men ovisshet om myndigheten får använda anslaget till egen personal försenar arbetet, säger generaldirektören Björn Risinger till Publikt.
MIGRATIONSVERKETNyhetFrån årsskiftet ska Migrationsverket sköta migrationsverksamheten vid ambassader och konsulat. Myndigheten tar därmed också över ansvaret för en del av utlandspersonalen.
Statens institutionsstyrelseNyhetRegeringen har gett Statskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av verksamheten vid Statens institutionsstyrelse, SiS. Också Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska granska SiS. Beskedet välkomnas av ST.
A-kassanNyhetDet är fortfarande stora skillnader i bedömningar mellan a-kassorna och Arbetsförmedlingen när de bedömer arbetslösas rätt till ersättning. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en rapport.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetRegeringskansliet försökte påverka vilka uppgifter som Försäkringskassan lämnade ut till medier i samband med att generaldirektören Ann-Marie Begler sparkades. Det framgår av mejl som Dagens Nyheter tagit del av.
StatsbudgetenNyhetDet gick bra för staten under 2018. I sin årsredovisning pekar regeringen på att statens budget gick med 80 miljarder kronor i överskott under året. Det är 18 miljarder kronor bättre än under 2018.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetEftersom Arbetsmiljöverket inte fick något höjt budgetanslag blir det en sänkt ambitionsnivå för verksamheten i år. Fortsätter åtstramningarna kan det bli tal om varsel kommande år. ”Vi måste ju hålla personalen på en nivå som vi har pengar till”, säger generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem till Publikt.
DigitaliseringNyhetStaten måste se till att alla privatpersoner kan skaffa sig e-legitimation och att en lösning för e-legitimation i tjänsten tas fram. Det kravet framför nu Sveriges kommuner och landsting, SKL, till regeringen.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har fått en mer restriktiv inställning till att medarbetare distansarbetar, skriver medarbetaren Christer Järild i en debattartikel i Publikt. Enligt honom förekommer det att reglerna tillämpas godtyckligt och medarbetare med funktionsnedsättningar upplever att deras arbetsmiljö försämrats.
UpphovsrättNyhetEUs ministerråd röstade ja till det nya upphovsrättsdirektivet, som sedan tidigare godkänts av EU-parlamentet. Direktivet fick 19 ja-röster, medan Sverige och ytterligare fem länder röstade mot.
PostnordNyhetVi måste minska våra krav på tillgänglighet och utdelning för att säkra postservicen till alla i hela landet. Den varningsflaggan hissar Post- och telestyrelsen, PTS, i en rapport om postmarknadens utveckling.
ArbetsmiljöNyhetSjuktalen för unga statsanställda är oväntat höga. Därför gör Arbetsgivarverket och Vinnova en satsning för att hitta metoder att motverka ohälsan bland unga medarbetare på myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetTrots att myndigheten står inför det ”största varslet i modern tid” gav regeringen inte Arbetsförmedlingen något extra anslag i vårändringsbudgeten. ”Nu finns det inga pengar till att lindra fallet”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
OffentlighetsprincipenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar återigen kritik mot utrikesdepartementet, UD, för hanteringen av allmänna handlingar. JO är mycket kritisk till att en journalist fått vänta mer än ett halvår på besked om handlingar han begärt.
KulturNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av effekterna av fri entré till de statliga museerna, sedan regeringen i budgetpropositionen föreslagit att museerna ska fortsätta med gratis inträde.
MigrationNyhetEn tidigare anställd på Migrationsverket greps på torsdagen misstänkt för att på falska grunder ha hjälpt 121 afghaner att få visum till Sverige, uppger SVT. Mannen släpptes senare, men utredningen fortsätter.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder en övning för personal inom Kriminalvården som bär pepparsprej blev ett vakthavande befäl sprejad med skarp sprej i ansiktet av en kollega. Det hela var ett misstag till följd av ett tänkt skämt där skarp sprej förväxlades med oskarp, enligt en internutredning.
STNyhetSamma dag som vårändringsbudgeten presenterades samlades anställda och fackligt förtroendevalda inom ST utanför riksdagen för att protestera mot att regeringen inte skjuter till mer pengar till Arbetsförmedlingen. ”Om neddragningarna blir verklighet så raderas förutsättningarna för en nationell sammanhållen arbetsmarknadspolitik”, säger STs ordförande Britta Lejon till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården fick 335 extra miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Men myndigheten hade begärt 800 miljoner. ”Det här löser inte våra problem”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.