Annons:
Tony Jönsson fick på avslutningsdagen veta att han blivit underkänd på utbildningen. Filip Friberg fick efter kursen veta att han inte kunde fortsätta arbeta på anstalten, något som han sätter i samband med en kritisk utvärdering han gjort.Bild:Henrik Rosenqvist
Kriminalvården
Nyhet
AVAnn Dahlin10 kommentarer

Stark kritik mot Kriminalvårdens personalutbildning

ST kräver ett krismöte om de missförhållanden som facket anser råder vid Kriminalvårdens personalutbildningscenter i Malmö. Många hoppar av kriminal­vårdarutbildningen och and­ra underkänns på god­tyckliga grunder, enligt ST-avdelningen.

Kriminalvården har internutbildning på flera platser i landet. Kursen är obligatorisk för att få fast anställning, pågår ett halvår och eleverna är anställda med full lön under tiden.

Nu slår ST inom Kriminalvården larm om situationen på personal­utbildningscentret i Malmö och kräver ett möte med den högst ansvariga för myndighetens utbildningar, Kriminal­vårdens utbildningschef Martin Klaar.

– Det är en tredjedel av kriminal­vårdarna, åtta av tjugofem, som inte fullföljt utbildningen denna gång. Det är anmärkningsvärt i en myndighet som har så stora rekryteringsbehov som Kriminalvården har, säger Björn Andersson i STs avdelningsstyrelse.

Flera har hoppat av utbildningen av fri vilja, men tre kursdeltagare fick bara dagarna före kursavslutningen, eller till och med sista dagen, veta att de inte skulle få godkänt. Besluten har varit godtyckliga, anser ST.

– Det handlar inte om att folk sållas bort för att de gör formella fel, utan om utbildarens personliga tycke och smak, säger Björn Andersson.

ST-medlemmen Tony Jönsson fick veta på avslutningsdagen att han blivit underkänd. Han var tills nyligen timanställd på häktet i Malmö, och har en mångårig bakgrund som ordningsvakt och väktare.

– Jag hade väldigt goda omdömen från Malmöhäktet, som bad mig att söka till utbildningen, berättar han. Under utbildningen har jag klarat alla prov och fått jättebra omdömen från min fyra veckor långa praktik.

På slutet hade han dock en omtenta. Tiden för provet krockade med en anställningsintervju inom Kriminal­vården som han hade bokat in. Skolan lovade att ändra provtiden, men i stället bokade man om hans anställningsintervju utan att meddela honom.

– Jag reagerade på det och sa att så här kan ni väl inte göra mot vuxna människor, berättar Tony Jönsson.

På avslutningsdagen sade personal­utbildningscentrets rektor Lisbeth Fernlöf att han inte kunde ta emot kritik på ett bra sätt, och därför skulle få underkänt. Hon hänvisade tydligt till situationen vid omtentan, säger Tony Jönsson.

– Du kan ta din jacka och gå hem, sa hon. När jag kom in i klassrummet och berättade det blev många ledsna och kramade om mig. Men sedan kom en lärare och tog mig i armen och eskorterade mig ut, som om jag var kriminell. Det var fruktansvärt.

Tony Jönsson hade sagt upp sig från sitt arbete som ordningsvakt för att satsa på Kriminalvården, men nu får han inte ens gå in som timanställd, säger han.

– Min chef sa att han gärna ville ha mig kvar, men han kunde inte göra något.

Tony Jönssons öde är ett av flera exempel på vad ST-avdelningen anser vara godtyckliga beslut och mer eller mindre summariska utrensningar på utbildningen i Malmö.

Rektor Lisbeth Fernlöf avvisar bestämt kritiken om att underkännanden skulle ske godtyckligt.

– Vi gör en samlad bedömning, och det handlar aldrig om bara en enstaka händelse. Att det ibland blir sent besked beror på att examinationerna ligger sent i utbildningen.

Flera deltagare säger till Publikt att det är en spridd uppfattning att det är lågt i tak på utbildningscentret i Malmö. Lisbeth Fernlöf säger att hon är medveten om det.

– Ja, det är ofta något som kursdeltagarna fått höra innan de kommer hit. Det finns en rädsla. Men det vi framför är att man har rätt att föra fram sina åsikter och ska göra det.

Kriminalvården räknar med att varje grundutbildningsplats kostar 250 000 kronor. De åtta personer som hoppade av eller blev underkända på den senaste kursen i Malmö kostade alltså Kriminal­vården två miljoner kronor.

– Det är naturligtvis inte bra, säger Lisbeth Fernlöf. Vi kanske behöver tänka mer på hur vi rekryterar till myndigheten.

Menar du att fel personer kommer in på utbildningen?

– Så kan det vara. Det bidrar till den situation vi befinner oss i.

I sin kritik lyfter ST-avdelningen också fram hur en annan kursdeltagare, Filip Friberg, behandlats. Han blev godkänd på utbildningen och tog semester direkt efteråt. När han kom hem väntade ett brev från hans chef på Fosieanstalten, som förklarade att anstalten inte kunde erbjuda honom fortsatt arbete.

– Det kom som en blixt från klar himmel, säger han. Tanken var att jag skulle få en fast tjänst efter utbildningen, och eftersom jag inte hade varit en enda dag på anstalten efter utbildningen kan det ju inte vara något fel jag gjort där.

Den enda förklaringen han kan se är att han på eget initiativ hade skrivit en kritisk utvärdering av utbildningen och skickat till utbildningschefen Lisbeth Fernlöf. I den nämner han också två kurskamrater som han anser blivit trakasserade och mobbade under sin praktik. Lisbeth Fernlöf hade skickat brevet vidare till anstalten.

Nyligen kallades Filip Friberg till möte på sin arbetsplats, där cheferna efter att ha lyssnat på honom förklarade att han får arbeta på prov under mars. Därefter tänker arbetsgivaren utvärdera om han är tillräckligt motiverad för arbetet.

– Jag hade min fackliga företrädare med mig, och han blev närmast chockad, säger Filip Friberg.

Publikt har utan framgång sökt Filip Fribergs chef.

 

Fotnot: Denna artikel är publicerad i Publikt nr 3-2017. När artikeln publicerades på webben, 2017-03-07, hade det möte som ST begärt hållits några dagar tidigare. Läs om mötet i den uppföljande artikeln.

Så där var det i Norrköping i slutet på 1990-talet också. Råkade man säga "fånge" istället för "intagen" fick man ett korrigerande samtal. Lärarna hade väl inte sätt en kriminell på decennier och levde långt från verkligheten. En skicklig kollega hade svårt för lärarnas sätt och var väl lite obstinat. Han höll på att kastas ut från utbildningen. Nej, inget vidare faktiskt. Det var mycket långa 9 veckor.
Gick min utbildning i malmö, ingen vågade yttra sig om någon, lärarnas maktmissbruk genomsyrar hela utbildningen ! Dom har rätt i allt, o dom flesta har knappt jobbat ute i verket !
Gick i Örebro. De sa högt i tak, men man fick ju nästan krypa så lågt det var. Och ormen och det svarta rummet var med även där...
Jag gick grundutbildningen i Norrköping.
Det hela var mycket illa skött!
Oliktänkande göre sig icke besvär.
Jag kan inget annat än hålla med! jag gick i Göteborg och fick uppleva samma där. Vi blev trakasserade och ned tryckta om våra åsikter. lärarna var ifrån en klass 3 anstalt och frivård, vi var ifrån en klass 1 anstalt. vilket skiljer sig enormt på hur man bedriver kriminalvård på lämpligt sätt. vi hade alltid fel kan jag poängtera. P.s inte alla lärare var såna som jag beskriver med majoriteten.
Det är inte bara i Malmö och inte bara på utbildningarna. Inom hela kriminalvården finns den tysta policyn att är man kritisk mot ledningen eller verksamheten så blir man motarbetad."Ja-sägarna" får klättra i rang - oavsett kompetens. Detta har pågått i många år men blir bara värre. Det är väl inte konstigt om utbildningarna speglar situationen på anstalter och häkten.
Märkligt då vi 3 veckor innan utbildningens slut fick veta att ingen av oss behövde oroa sig för att bli "hemskickad" för om de var nåt så skulle vi fått veta det.
Skrämmande läsning, det kan omöjligt vara så att personer som har goda vitsord från sina VO:n skulle vara Felrekryteringar. Vi har haft flera duktiga medarbetare på min arbetsplats som sedan blivit underkända på kriminalvårdsskolan. Oftast med väldigt otydliga motiveringar som den tex Tony beskriver.
I skriften "Kriminalvårdens etiska kod" kan man läsa om att "Kriminalvården skall vara en öppen och tillgänglig myndighet".
Gjorde min utbildning i Örebro. Det var samma sak där.
Detta genomsyrar hela kriminalvården, från GD till vilket VO som helst. För mycket prestige hos alla som har någon beslutsrätt och dessa personer kan inte ta kritik utan att ta det personligt. Mycket mycket illa!!!! Tur man lämnat denna organisation när man läser detta.
StatsförvaltningNyhetAllt fler av statens myndigheter får högsta betyg för sin hantering av ekonomiadministration. Samtidigt ökar också antalet som får bottenbetyget C i Ekonomistyrningsverkets utvärdering.
POLISENNyhetModeraterna vill att polisutbildade ska få skriva av hela studielånet efter fem år i yrket. Partiet föreslår också en riktad lönesatsning på poliser motsvarande omkring 3 000 kronor i månaden.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kan inte granska regeringen. Det var anledningen till att JO lade ned anmälan om utrikesdepartementets hantering av e-post. Det skriver Journalistförbundet, SJF, i ett pressmeddelande.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverket kommer under året att stänga ytterligare sju mottagningskontor för asylsökande. Det är ännu inte klart hur omfattande uppsägningarna blir.
IT-säkerhetNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tror att myndigheter underrapporterar it-incidenter och underlåter att anmäla dem till MSB. Ändå rapporterades 281 incidenter under förra året.
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsmiljöNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
PolisenNyhet”Alla är lika viktiga”, säger nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg till Publikt i en intervju.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, vill få i uppdrag att samordna alla myndigheters uppföljningar och utvärderingar av den högre utbildningen i Sverige. Förslaget framförs i en rapport till regeringen.
JämställdhetNyhetVid dagens sammanträde tar regeringen beslut om att satsa en miljard kronor på att stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Förslaget är en del av vårbudgeten.
RIKSDAGENNyhetRiksdagens konstitutionsutskott föreslår att en introduktionsutbildning införs för statsanställda. I betänkandet hänvisas till en rapport från ST, och förbundets ordförande Britta Lejon betecknar förslaget som ”mycket glädjande”.
OMLOKALISERINGNyhetPersonalen flyr snabbt från myndigheter som ska omlokaliseras, och bemanningsfrågorna blir ofta akuta långt innan flyttlasset går. Det konstaterar ST i en rapport byggd på en undersökning bland förtroendevalda.
HögskolanNyhetTCO är positiv till valideringsdelegationens förslag om stärkt validering inom högskolan. Bättre möjlighet till validering är en viktig pusselbit i ett system för livslångt lärare för tjänstemän, anser TCO.
HögskolanNyhetDen statliga Valideringsdelegationen föreslår att gemensamma riktlinjer och nya rutiner tas fram för att förstärka möjligheterna att genom högskolan validera tidigare förvärvade kunskaper.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket inleder en riksomfattande inspektion av förekomsten av våld och hot på HVB- och LSS-boenden. Fyra av tio anmälningar inom verksamheterna handlar om hot och våld.
DANMARKNyhetDanmarks arbetsmarknadsminister vänder sig till alla medborgare i en efterlysning av förslag till bättre arbetsmiljöregler. Ett formulär har lagts in på departementets hemsida.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården får kritik av Justitiekanslern för att en hög chef uttryckt sin ”starka besvikelse” över en facklig företrädares uttalanden i Göteborgs-Posten och Ekot. Den viktiga öppna debatten riskerar att strypas, skriver JK i beslutet.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, vidtar ingen åtgärd med anledning av Journalistförbundets anmälan mot utrikesdepartementet, UD. Fackförbundet gjorde anmälan när en överprövning av UDs beslut om att inte lämna ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg tog mer än tre månader, rapporterar Journalisten.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans dialog med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och sjukskrivande läkare måste förbättras, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.
OMLOKALISERINGNyhetFacken vid de statliga myndigheterna har begärt förhandlingar med Arbetsgivarverket om villkoren för de anställda vid omlokaliseringar. Nationell arbetsskyldighet är unikt för staten, vilket gör att myndigheterna riskerar att framstå som mindre attraktiva arbetsgivare, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
StatsförvaltningNyhetDen statliga internrevisionen fungerar i huvudsak bra, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i sin årliga redovisning. Men var tredje myndighet har inte analyserat behovet av resurser till internrevisionen, påpekar ESV.
#metooNyhetRegeringen satsar över 100 miljoner kronor i vårbudgeten på förebyggande och kompetensutveckling i spåren av #metoo-kampanjen. 25 miljoner kronor satsas på arbetslivet och 50 miljoner på skolan.