Annons:

STs avdelningar vill se kamp om arbetstiden

Arbetstidsförkortning och siffror som anger löneökningarnas storlek är de viktigaste frågorna i avtalsförhandlingarna, menar flera av STs avdelningar som Publikt har pratat med.
Joachim Danielsson, förhandlingsansvarig ST inom Kriminalvården.Bild:Privat
Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan.Bild:Jerker Andersson
Jerk Wiktorsson, ordförande för ST inom Trafikverket.Bild:Casper Hedberg

Vad är viktigast i förhandlingarna?

Joachim Danielsson, styrelseledamot för ST inom Kriminalvården:

– Det är svårt att sammanfatta, men arbetstidsförkortning är en viktig fråga. Människor som mår bra presterar ofta bra i sitt arbete, och om det finns en sund balans mellan arbete och fritid möjliggör vi för människor att tillföra verksamheten mer. Det blir sedan också en viktig faktor i lönebildningsprocessen.

Vilka andra frågor är angelägna inom Kriminalvården?
– Förutsättningarna för kompetens­utveckling inom arbetsplatsen. För att komma till rätta med personalomsättningen och för att vara en attraktiv arbets­givare bör man nog titta på hur man kan motivera medarbetarna genom att inte bara ha en god löne­utveckling, utan också en god kompetensutveckling.

Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan:

– Ett rejält inflytande över lönebildningen längs hela vägen. Det har vi inte i dag och det är så avgörande för hur STs medlemmar ska kunna planera och leva sina liv.

Behövs arbetstidsförkortning på Försäkringskassan?
– Egentligen finns det ingen anledning till att jobba så mycket som vi gör i dag. Arbetsgivaren har förstås ganska mycket att säga till om när det handlar om arbetstider och i dag missbrukas de lagar och avtal vi har. Tiden är mogen att göra detta till en arbetstagarfråga. 

Vad menar du med missbruk?

– Inom Försäkrings­kassan i form av ett väldigt tufft övertidsutnyttjande. Vi kanske inte har de resurser som behövs för att utföra uppdraget, men det ska inte lösas med övertid. För att det ska bli mer hållbart och minska sjuk­talen behövs mer tid för rekreation.

Hur ser du på Arbetsgivarverkets yrkanden? 

– Arbetstiden är en intressant fråga som det kan bli ett rejält slag om. Annars är det väl som vanligt, att man vill ha ett avtal som i princip inte garan­terar någonting. Det är ju katastrof med tanke på att vi har arbetskraftsbrist. Att då gå ut och så tydligt vilja försämra är ett märkligt sätt att marknadsföra sig på.

Jerk Wiktorsson, ordförande för ST inom Trafik­verket:

– Det måste finnas siffror i avtalet för att vi ska vara tillförsäkrade en viss miniminivå. Annars är det enbart upp till arbets­givaren och det förtroendet har vi inte för arbetsgivaren. 

Varför inte?
– Alla förhandlingar inleds alltid med »vi har inte fått någon uppräkning från regeringen utan måste klara löneökningar med egna besparingar. Därför har vi egentligen inte råd med någon­ting«. Av resultatet hittills har vi också sett att vi har legat oerhört nära minimi­nivån när det gäller löneutveckling.

Hur ser du på arbetstids­förkortning?

– Våra medlemmar har sagt att de i första hand vill ha pengar i handen. Väldigt många har förtroende­arbetstid. De som är förarprövare för körkort eller har verksamhet dygnet runt, som till exempel trafikledarna för tågen, kan naturligtvis inte komma och gå som de vill, men övriga har redan en flexibilitet i hur de kan hantera sina tider.

Bli den första att tycka till!
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.