Annons:

STs avdelningar vill se kamp om arbetstiden

Arbetstidsförkortning och siffror som anger löneökningarnas storlek är de viktigaste frågorna i avtalsförhandlingarna, menar flera av STs avdelningar som Publikt har pratat med.
Joachim Danielsson, styrelseledamot för ST inom Kriminalvården.Bild:Privat
Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan.Bild:Jerker Andersson
Jerk Wiktorsson, ordförande för ST inom Trafikverket.Bild:Casper Hedberg

Vad är viktigast i förhandlingarna?

Joachim Danielsson, styrelseledamot för ST inom Kriminalvården:

– Det är svårt att sammanfatta, men arbetstidsförkortning är en viktig fråga. Människor som mår bra presterar ofta bra i sitt arbete, och om det finns en sund balans mellan arbete och fritid möjliggör vi för människor att tillföra verksamheten mer. Det blir sedan också en viktig faktor i lönebildningsprocessen.

Vilka andra frågor är angelägna inom Kriminalvården?
– Förutsättningarna för kompetens­utveckling inom arbetsplatsen. För att komma till rätta med personalomsättningen och för att vara en attraktiv arbets­givare bör man nog titta på hur man kan motivera medarbetarna genom att inte bara ha en god löne­utveckling, utan också en god kompetensutveckling.

Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan:

– Ett rejält inflytande över lönebildningen längs hela vägen. Det har vi inte i dag och det är så avgörande för hur STs medlemmar ska kunna planera och leva sina liv.

Behövs arbetstidsförkortning på Försäkringskassan?
– Egentligen finns det ingen anledning till att jobba så mycket som vi gör i dag. Arbetsgivaren har förstås ganska mycket att säga till om när det handlar om arbetstider och i dag missbrukas de lagar och avtal vi har. Tiden är mogen att göra detta till en arbetstagarfråga. 

Vad menar du med missbruk?

– Inom Försäkrings­kassan i form av ett väldigt tufft övertidsutnyttjande. Vi kanske inte har de resurser som behövs för att utföra uppdraget, men det ska inte lösas med övertid. För att det ska bli mer hållbart och minska sjuk­talen behövs mer tid för rekreation.

Hur ser du på Arbetsgivarverkets yrkanden? 

– Arbetstiden är en intressant fråga som det kan bli ett rejält slag om. Annars är det väl som vanligt, att man vill ha ett avtal som i princip inte garan­terar någonting. Det är ju katastrof med tanke på att vi har arbetskraftsbrist. Att då gå ut och så tydligt vilja försämra är ett märkligt sätt att marknadsföra sig på.

Jerk Wiktorsson, ordförande för ST inom Trafik­verket:

– Det måste finnas siffror i avtalet för att vi ska vara tillförsäkrade en viss miniminivå. Annars är det enbart upp till arbets­givaren och det förtroendet har vi inte för arbetsgivaren. 

Varför inte?
– Alla förhandlingar inleds alltid med »vi har inte fått någon uppräkning från regeringen utan måste klara löneökningar med egna besparingar. Därför har vi egentligen inte råd med någon­ting«. Av resultatet hittills har vi också sett att vi har legat oerhört nära minimi­nivån när det gäller löneutveckling.

Hur ser du på arbetstids­förkortning?

– Våra medlemmar har sagt att de i första hand vill ha pengar i handen. Väldigt många har förtroende­arbetstid. De som är förarprövare för körkort eller har verksamhet dygnet runt, som till exempel trafikledarna för tågen, kan naturligtvis inte komma och gå som de vill, men övriga har redan en flexibilitet i hur de kan hantera sina tider.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.