Annons:
"Att företaget anser sig behöva en skriftlig uppförandekod visar att man inte litar på de anställda", säger Doris Philip, ordförande för ST inom spårtrafiken.Bild:Elis Hoffman

Tågpersonal skrämd till tystnad

Flera anställda vittnar om sämre arbetsmiljö sedan MTR tog över pendeltågstrafiken i Stockholm. Men bolagets nya uppförandekod har gjort dem rädda att bli av med jobbet om de framträder med namn.
Personalbrist, ökad stress samt en kultur med överdriven kontroll av de anställda där kolleger förväntas skvallra på varandra. Så beskriver anställda på MTRs pendeltåg i Stockholm situationen för Publikt.
 
Anonymt skildras företaget som toppstyrt och arbetsmiljön framställs som betydligt sämre sedan MTR tog över driften i december i fjol. Bolagets nya skriftliga uppförandekod, som 
Publikt har tagit del av, uppfattas som ett sätt att skrämma personalen till tystnad.
 
Enligt koden ska personalen upplysa kommunikationsavdelningen om de blir kontaktade av medier. Att misskreditera företaget är inte tillåtet, och den som upptäcker att en kollega bryter mot koden ska meddela chefen.
– Vi riskerar jobbet om vi pratar öppet. Visst kan det gå så långt som till en process som man kanske vinner. Men ingen vågar ta chansen, säger en anställd.
 
STs avdelningsordförande inom spårtrafiken, Doris Philip, ser inte 
personalens beskrivning som unik. Snarare som talande för branschen.
– De som har driften äger varken tåg eller infrastruktur. Det enda de kan spara in på är personal, vilket ju ger arbets­miljöproblem, säger hon.
 
Också i uppförandekoden känner Doris Philip igen sig, även om hennes arbetsgivare inte har en skriftlig kod.
– I privata bolag får vi ju inte kritisera, så generellt vågar man inte. Det är baksidan av ständiga upphandlingar. Men att företaget anser sig behöva en skriftlig uppförandekod visar att man inte litar på de anställda, säger hon.
 
Lars Nyström, arbetsmiljöchef på MTR, menar att det snarare handlar om att personalen är ovan vid MTRs arbetssätt än om arbetsmiljöproblem. Enligt honom ska uppförandekoden göra tydligt vad som gäller och betona att MTR ser allvarligt på anställda som bryter mot bestämmelser.
– Om de uppfattar den som så allvarlig att de blir rädda, föreslår jag att de pratar med sin chef. Det är inte meningen att man ska gå runt och vara rädd. Men jag tror egentligen att de flesta förstår ungefär vad som menas, säger han.
 
Lars Nyström säger att ingen MTR-anställd som uttalar sig i medier om arbetsmiljöbrister blir utan jobb om de framträder med namn.
 
STs förbundsjurist Veera Littmarck säger att MTRs kod inte är olaglig, men tillspetsad. 
– Vad arbetsgivaren här menar med disciplinära åtgärder är oklart. Men att kritisera arbetsmiljön med namn i tidningen torde inte vara så allvarligt att bara det i sig är grund för uppsägning, säger hon.
Förslag om utökat meddelarskydd
  • En utredning om utökat meddelarskydd har föreslagit att privatanställda inom kollektivtrafiken ska få samma rätt som offentliganställda att lämna uppgifter om verksamheten för publicering i medier.
  • Meddelarskydd innebär också att arbetsgivaren inte får efterforska vem som lämnat uppgifterna, eller straffa en person som lämnat uppgifter till eller uttalat sig i medier.
Inlagt av Mike mån, 09/11/2017 - 13:20
Det börjar likna situationen i tunnelbanan, som kineserna också tagit över. Där finns det redan personal som bestraffats (förare som blivit städare på spåret) eller sett sig nödgade att sluta. Det är två olika företag (MTR Tunnelbanan och pendeltågen), men samma personalpolitik. Tågen ska gå i tid, oavsett vad det kostar i personal eller säkerhet. Varför blir man annars uppkallad för att förklara en fem minuters försening?
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.