Annons:
I en anmälan till Arbetsmiljöverket beskriver huvudskyddsombudet på tunnelbanans trafikledning hur de anställda är stressade och jobbar för långa arbetspass utan inplanerade raster.Bild:Mostphotos
SPÅRTRAFIKEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Trafikledare slår larm om arbetsmiljön

Trafikledarna som jobbar natt i Stockholms tunnelbana har för långa pass utan inplanerade raster. I kombination med hög stressnivå utgör detta en säkerhetsrisk, skriver huvudskyddsombudet som har anmält operatören MTR till Arbetsmiljöverket. Facket håller med om beskrivningen, medan MTR inte känns vid den.

Sedan MTR tog över driften av tunnelbanan i Stockholm för drygt 10 år sedan har stressen undan för undan ökat för nattarbetande trafikledare, beskriver såväl fack som skyddsorganisation för Publikt.

Med arbetspass på som mest 8 timmar och 40 minuter utan schemalagda raster samt en ökad arbetsbörda har stressen ökat, berättar Nader Rostaminegad, huvudskyddsombud på tunnelbanan.

– Jag har jobbat på tunnelbanan sedan 1988 i olika befattningar, och tiderna har förändrats. För inte så många år sedan var nattjänsterna 7 timmar, säger han.

Under sommaren anmälde Nader Rostaminegad MTR till Arbetsmiljöverket. Förutom långa arbetstider och få raster beskriver han i anmälan att anställda upplever tiden för återhämtning mellan arbetspassen som för knapp.

I anmälan refererar han till en enkät om den psykosociala arbetsmiljön som skyddsorganisationen har gjort. Där anger 37 procent av de nattrafikledare som svarat att jobbet är stressigt, 28 procent anger att det är mycket stressigt.

Dessutom anser 46 procent att den mentala ansträngningen på jobbet är sådan att det finns en stor risk för att göra felbedömningar, enligt det som redovisas i anmälan.

– Vi vill se till att inte människoliv, personalens hälsa eller säkerheten för passagerarna äventyras och att vi inte har personal som går omkring och mår dåligt, säger Nader Rostaminegad.

Förutom att arbetsbördan har ökat är det också en hel del ny personal, som det tar tid att lära upp, beskriver han.

– Hos personalen börjar allt det här sätta sina spår. Trafikledning är en säkerhetstjänst, och man måste alltid vara 100 procent när man sitter här, säger Nader Rostaminegad.

Facket håller med om beskrivningen av arbetsmiljön, med långa pass, avsaknad av raster på nattpassen och mycket stress, säger Christer Hammarström, STs arbetsplatsombud.

– Ja, men jag har suttit centralt fackligt och gått igenom detta. Rent krasst kom vi fram till att kollektivavtalet ger ett visst utrymme för arbetsgivaren att exempelvis ha måltidsuppehåll i stället för rast. Men jag hoppas att vi kommer få till en förändring, säger Christer Hammarström.

Facket har påtalat dessa problem i arbetsmiljön för MTR flera gånger, men inget händer, enligt Christer Hammarström.

– Man är medveten om problematiken men man har egentligen inte gett oss någonting, säger han.

Att gå åt sidan för att äta är svårt, berättar Christer Hammarström. Trafikledningen måste alltid vara bemannad och problemet är att det sällan är lugnt. Känslan blir att man lämnar kolleger i sticket, säger han.

Kim Widegrip, chef för trafikledningen inom tunnelbanan på MTR, säger till Publikt att bolaget nu väntar på att Arbetsmiljöverket ska återkomma. Hon påpekar att en riskanalys har genomförts, och att det inte framkom något i den som gör att trafikledartjänsterna behöver utvärderas.

Utöver det vill hon bara svara på Publikts frågor via mejl.

"Skulle Arbetsmiljöverket komma att rikta kritik mot oss så kommer vi självklart att ta lärdom av det för framtiden", skriver Kim Widegrip i mejlet.

När det gäller arbetstid, följer MTR lagen och det kollektivavtal som gäller, förklarar hon vidare:

"Självklart är långa nattpass mer ansträngande än korta, men en arbetsdag på 8 timmar och 40 minuter tycker vi inte är orimligt".

Hon påpekar även att återhämtningstiden mellan passen alltid är som minst 11 timmar och veckovilan som minst 36 timmar, samt att sjukfrånvaron bland trafikledarna är "mycket låg".

Att det inte finns angivna raster beror på att trafikledare oftast har möjlighet att ta en paus i jobbet, men eftersom arbetet är sådant att det är svårt att veta när det är läge för rast är det enklare om de anställda reglerar detta på egen hand, enligt Kim Widegrips mejl.

"Att vara trafikledare innebär att man arbetar i en miljö som tidvis är stressig, särskilt när vi har störningar i trafiken. Därför är det jätteviktigt med goda möjligheter till återhämtning", skriver Kim Widegrip i mejlet.

Huvudskyddsombudet Nader Rostaminegad har svårt att se att arbetsgivaren kommer att ändra sin inställning när det är dags att förhandla fram ett nytt kollektivavtal 2020.

Även han beskriver att MTR inte har gjort tillräckligt åt de upplevda arbetsmiljöproblemen, varken när det gäller arbetstider eller schema. Trots att de har fått detta påpekat för sig flera gånger.

– Planen är att man ska träffas regelbundet i APT. Men vi har ett så kärvt personalläge att det inte har blivit av så mycket. Och när det handlar om en timme så hinner man inte fördjupa sig i den här problematiken. Det blir lite monolog från arbetsgivarens sida, säger Nader Rostaminegad.

Arbetsgivarens inställning är dock ingen anledning för facket att inte försöka få till förändring när ett nytt avtal ska förhandlas fram 2020, påpekar STs Christer Hammarström.

– Vi kastar inte in några handdukar utan går in i en förhandling med uppfattningen att vi ska få igenom detta, säger han.

Bli den första att tycka till!
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.