Annons:
I en anmälan till Arbetsmiljöverket beskriver huvudskyddsombudet på tunnelbanans trafikledning hur de anställda är stressade och jobbar för långa arbetspass utan inplanerade raster.Bild:Mostphotos
SPÅRTRAFIKEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Trafikledare slår larm om arbetsmiljön

Trafikledarna som jobbar natt i Stockholms tunnelbana har för långa pass utan inplanerade raster. I kombination med hög stressnivå utgör detta en säkerhetsrisk, skriver huvudskyddsombudet som har anmält operatören MTR till Arbetsmiljöverket. Facket håller med om beskrivningen, medan MTR inte känns vid den.

Sedan MTR tog över driften av tunnelbanan i Stockholm för drygt 10 år sedan har stressen undan för undan ökat för nattarbetande trafikledare, beskriver såväl fack som skyddsorganisation för Publikt.

Med arbetspass på som mest 8 timmar och 40 minuter utan schemalagda raster samt en ökad arbetsbörda har stressen ökat, berättar Nader Rostaminegad, huvudskyddsombud på tunnelbanan.

– Jag har jobbat på tunnelbanan sedan 1988 i olika befattningar, och tiderna har förändrats. För inte så många år sedan var nattjänsterna 7 timmar, säger han.

Under sommaren anmälde Nader Rostaminegad MTR till Arbetsmiljöverket. Förutom långa arbetstider och få raster beskriver han i anmälan att anställda upplever tiden för återhämtning mellan arbetspassen som för knapp.

I anmälan refererar han till en enkät om den psykosociala arbetsmiljön som skyddsorganisationen har gjort. Där anger 37 procent av de nattrafikledare som svarat att jobbet är stressigt, 28 procent anger att det är mycket stressigt.

Dessutom anser 46 procent att den mentala ansträngningen på jobbet är sådan att det finns en stor risk för att göra felbedömningar, enligt det som redovisas i anmälan.

– Vi vill se till att inte människoliv, personalens hälsa eller säkerheten för passagerarna äventyras och att vi inte har personal som går omkring och mår dåligt, säger Nader Rostaminegad.

Förutom att arbetsbördan har ökat är det också en hel del ny personal, som det tar tid att lära upp, beskriver han.

– Hos personalen börjar allt det här sätta sina spår. Trafikledning är en säkerhetstjänst, och man måste alltid vara 100 procent när man sitter här, säger Nader Rostaminegad.

Facket håller med om beskrivningen av arbetsmiljön, med långa pass, avsaknad av raster på nattpassen och mycket stress, säger Christer Hammarström, STs arbetsplatsombud.

– Ja, men jag har suttit centralt fackligt och gått igenom detta. Rent krasst kom vi fram till att kollektivavtalet ger ett visst utrymme för arbetsgivaren att exempelvis ha måltidsuppehåll i stället för rast. Men jag hoppas att vi kommer få till en förändring, säger Christer Hammarström.

Facket har påtalat dessa problem i arbetsmiljön för MTR flera gånger, men inget händer, enligt Christer Hammarström.

– Man är medveten om problematiken men man har egentligen inte gett oss någonting, säger han.

Att gå åt sidan för att äta är svårt, berättar Christer Hammarström. Trafikledningen måste alltid vara bemannad och problemet är att det sällan är lugnt. Känslan blir att man lämnar kolleger i sticket, säger han.

Kim Widegrip, chef för trafikledningen inom tunnelbanan på MTR, säger till Publikt att bolaget nu väntar på att Arbetsmiljöverket ska återkomma. Hon påpekar att en riskanalys har genomförts, och att det inte framkom något i den som gör att trafikledartjänsterna behöver utvärderas.

Utöver det vill hon bara svara på Publikts frågor via mejl.

"Skulle Arbetsmiljöverket komma att rikta kritik mot oss så kommer vi självklart att ta lärdom av det för framtiden", skriver Kim Widegrip i mejlet.

När det gäller arbetstid, följer MTR lagen och det kollektivavtal som gäller, förklarar hon vidare:

"Självklart är långa nattpass mer ansträngande än korta, men en arbetsdag på 8 timmar och 40 minuter tycker vi inte är orimligt".

Hon påpekar även att återhämtningstiden mellan passen alltid är som minst 11 timmar och veckovilan som minst 36 timmar, samt att sjukfrånvaron bland trafikledarna är "mycket låg".

Att det inte finns angivna raster beror på att trafikledare oftast har möjlighet att ta en paus i jobbet, men eftersom arbetet är sådant att det är svårt att veta när det är läge för rast är det enklare om de anställda reglerar detta på egen hand, enligt Kim Widegrips mejl.

"Att vara trafikledare innebär att man arbetar i en miljö som tidvis är stressig, särskilt när vi har störningar i trafiken. Därför är det jätteviktigt med goda möjligheter till återhämtning", skriver Kim Widegrip i mejlet.

Huvudskyddsombudet Nader Rostaminegad har svårt att se att arbetsgivaren kommer att ändra sin inställning när det är dags att förhandla fram ett nytt kollektivavtal 2020.

Även han beskriver att MTR inte har gjort tillräckligt åt de upplevda arbetsmiljöproblemen, varken när det gäller arbetstider eller schema. Trots att de har fått detta påpekat för sig flera gånger.

– Planen är att man ska träffas regelbundet i APT. Men vi har ett så kärvt personalläge att det inte har blivit av så mycket. Och när det handlar om en timme så hinner man inte fördjupa sig i den här problematiken. Det blir lite monolog från arbetsgivarens sida, säger Nader Rostaminegad.

Arbetsgivarens inställning är dock ingen anledning för facket att inte försöka få till förändring när ett nytt avtal ska förhandlas fram 2020, påpekar STs Christer Hammarström.

– Vi kastar inte in några handdukar utan går in i en förhandling med uppfattningen att vi ska få igenom detta, säger han.

Bli den första att tycka till!
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan, konstaterar organisationen Sveriges museer.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
HögskolanNyhetI de flesta fall lönar det sig med en högskoleutbildning. Men vissa utbildningar ger mer i lönekuvertet än andra. Det visar en analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
DigitaliseringNyhetÖkad användning av artificiell intelligens, AI, kan skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande cirka 140 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
ArbetsmarknadNyhetValidering är viktigt för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det är en av de slutsatser som dras i Valideringsdelegationens slutbetänkande till regeringen.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket varslar om uppsägning av 146 anställda i Skåne, Stockholms, Västerbottens, Västernorrlands och Östergötlands län. ”Jag tycker att det är olyckligt att varsla just nu, samtidigt som vi ska göra en stor omorganisation”, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har beslutat att ta bort möjligheten till friskvårdstimme och i stället höja friskvårdsersättningen. Både ST och Saco-S på myndigheten är kritiska till förändringen. I intranätets kommentarsfält rasar missnöjet, berättar anställda som Publikt varit i kontakt med.
ArbetsrättNyhetEU-kommissionen vill införa minimilöner i hela unionen. Inom den svenska fackföreningsrörelsen finns en stor oro för att planerna utgör ett hot mot den svenska modellen. Sverige skulle bli förlorare om de blir verklighet, anser TCO.
KriminalvårdenNyhetÄndrade regler kommer att innebära omfattande förändringar av Kriminalvårdens frivård. Villkorligt frigivna ska följas upp hårdare och fler drogtestas och få fotboja, skriver Dagens Nyheter.
DomstolarnaNyhet Domstolshandläggarna vid Värmlands tingsrätt har under flera år haft en dålig arbetsmiljö. Arbetsbelastningen är hög och många mår dåligt, enligt den anmälan som huvudskyddsombudet har gjort till Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetNär Arbetsmiljöverket flyttar sitt kontor från Stockholms innerstad till Solna krymper kontorsytan med mer än en tredjedel. ”Det är klart att det kan komma att påverka arbetsmiljön”, säger STs avdelningsordförande Marita Jonsson till Publikt.
KriminalvårdenNyhetRiksrevisionen har fått indikationer på att verksamheten vid Kriminalvårdens anstalter inte bedrivs på effektivast möjliga sätt, och har därför beslutat att inleda en granskning, skriver man i ett pressmeddelande. Anstalterna kostar cirka fem miljarder kronor per år.
PensionsmyndighetenNyhetPensionärernas riksorganisation, PRO, riktar skarp kritik mot de långa väntetiderna hos Pensionsmyndigheten. Den som söker bostadstillägg får vänta fem månader på besked, och ändringar tar ännu längre tid.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts till två års fängelse för vapenbrott. När mannen greps av polisen på allmän plats bar han skyddsväst och hade en skarpladdad pistol innanför byxlinningen. Den anställde har också anmälts till myndighetens personalansvarsnämnd.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården ådrog sig allvarliga skador i samband med en övning i självförsvar på jobbet. Skadorna inträffade när instruktören skulle demonstrera hur man tar sig ur ett strypgrepp, rapporterar SVT.
SiSNyhetEn behandlingsassistent vid en av Statens institutionsstyrelses institutioner för vård av missbrukare åtalsanmäls av personalansvarsnämnden för brott mot tystnadsplikten. Den anställda ska ha lämnat sekretessbelagd information om en klient till dennes tidigare partner.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har förlängt hyresavtalen för åtta lokala kontor i avvaktan på en översyn av nedläggningsplanerna. Några av kontoren skulle redan ha stängts. Men det är inte klart att just dessa kontor får vara kvar på sikt, enligt myndighetens presstjänst.
Myndigheten för stöd till trossamfundNyhetPå nyårsafton avled Åke Göransson, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, i samband med en semesterresa till Rumänien. ”Vi sörjer en omtyckt och älskad chef”, säger Åsa E. Hole, ställföreträdande myndighetschef.
KRIMINALVÅRDENNyhetVid en personalfest inom Kriminalvården tog en manlig anställd två kvinnliga kolleger på baken och kysste den enas kind. Nu har myndighetens personalansvarsnämnd beslutat att han ska få löneavdrag.
SPÅRTRAFIKENNyhetSeko stämmer tågföretaget Arriva i Arbetsdomstolen för avskedandet av en tågvärd, som enligt företaget hotat en kollega med en brödkniv.
ÖppenhetNyhetI en departementspromemoria föreslås skärpta sekretessregler för statsanställda och deras tjänstepensioner. Det handlar om att skydda personliga uppgifter om drygt 1,1 miljoner enskilda personer.
ÖppenhetNyhetDen professor vid Göteborgs universitet som begärde att få ut kollegers e-post bröt inte mot lagen. Det konstaterar Justitiekanslern, JK, efter en anmälan, skriver Dagens Nyheter. JK har beslutat att lägga ner ärendet.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen, AD, sedan myndigheten avbrutit provanställningen för en man som varit föräldraledig under en del av anställningstiden.
Statens servicecenterNyhetRegeringen har uppdragit åt den särskilde utredaren Sven-Erik Österberg att utreda hur lokal statlig service ska utvecklas. Uppdraget omfattar både att lämna förslag på var nya kontor i Statens servicecenters regi bör lokaliseras och att analysera vilka myndigheter som bör komma med i kontorens serviceutbud.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder hösten har skyddsombud larmat om att ett nytt kollektivavtal lett till ohälsa för personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården. Efter resultatlösa försök till omförhandling har ST nu sagt upp avtalet. Alla fackliga organisationer inom Kriminalvården har också sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Pensionsmyndigheten för orimligt långa kötider i telefon. Trots myndighetens ansträngningar att minska väntetiderna har de inte blivit kortare, konstaterar JO.
KRIMINALVÅRDENNyhetDet fattas runt 600 platser på Kriminalvårdens anstalter och på en del håll delar intagna rum. Facket menar att den akuta platsbristen äventyrar säkerheten och arbetsmiljön för personalen. ”Kriminalvården står inför den största utmaningen i modern tid”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn till Publikt.
HögskolanNyhetEnligt regeringens regleringsbrev till universitet och högskolor ska arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätta de kommande åren, kunskapslyftet återställas och arbetet för hållbar utveckling intensifieras.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får i uppdrag att säkra en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet. ”Det finns personer som är i behov av fysiska möten och då ska Arbetsförmedlingen kunna tillhandahålla det, oavsett var i landet man bor”, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på dagens pressträff om myndighetens regleringsbrev för 2020.