Annons:
I en anmälan till Arbetsmiljöverket beskriver huvudskyddsombudet på tunnelbanans trafikledning hur de anställda är stressade och jobbar för långa arbetspass utan inplanerade raster.Bild:Mostphotos
SPÅRTRAFIKEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Trafikledare slår larm om arbetsmiljön

Trafikledarna som jobbar natt i Stockholms tunnelbana har för långa pass utan inplanerade raster. I kombination med hög stressnivå utgör detta en säkerhetsrisk, skriver huvudskyddsombudet som har anmält operatören MTR till Arbetsmiljöverket. Facket håller med om beskrivningen, medan MTR inte känns vid den.

Sedan MTR tog över driften av tunnelbanan i Stockholm för drygt 10 år sedan har stressen undan för undan ökat för nattarbetande trafikledare, beskriver såväl fack som skyddsorganisation för Publikt.

Med arbetspass på som mest 8 timmar och 40 minuter utan schemalagda raster samt en ökad arbetsbörda har stressen ökat, berättar Nader Rostaminegad, huvudskyddsombud på tunnelbanan.

– Jag har jobbat på tunnelbanan sedan 1988 i olika befattningar, och tiderna har förändrats. För inte så många år sedan var nattjänsterna 7 timmar, säger han.

Under sommaren anmälde Nader Rostaminegad MTR till Arbetsmiljöverket. Förutom långa arbetstider och få raster beskriver han i anmälan att anställda upplever tiden för återhämtning mellan arbetspassen som för knapp.

I anmälan refererar han till en enkät om den psykosociala arbetsmiljön som skyddsorganisationen har gjort. Där anger 37 procent av de nattrafikledare som svarat att jobbet är stressigt, 28 procent anger att det är mycket stressigt.

Dessutom anser 46 procent att den mentala ansträngningen på jobbet är sådan att det finns en stor risk för att göra felbedömningar, enligt det som redovisas i anmälan.

– Vi vill se till att inte människoliv, personalens hälsa eller säkerheten för passagerarna äventyras och att vi inte har personal som går omkring och mår dåligt, säger Nader Rostaminegad.

Förutom att arbetsbördan har ökat är det också en hel del ny personal, som det tar tid att lära upp, beskriver han.

– Hos personalen börjar allt det här sätta sina spår. Trafikledning är en säkerhetstjänst, och man måste alltid vara 100 procent när man sitter här, säger Nader Rostaminegad.

Facket håller med om beskrivningen av arbetsmiljön, med långa pass, avsaknad av raster på nattpassen och mycket stress, säger Christer Hammarström, STs arbetsplatsombud.

– Ja, men jag har suttit centralt fackligt och gått igenom detta. Rent krasst kom vi fram till att kollektivavtalet ger ett visst utrymme för arbetsgivaren att exempelvis ha måltidsuppehåll i stället för rast. Men jag hoppas att vi kommer få till en förändring, säger Christer Hammarström.

Facket har påtalat dessa problem i arbetsmiljön för MTR flera gånger, men inget händer, enligt Christer Hammarström.

– Man är medveten om problematiken men man har egentligen inte gett oss någonting, säger han.

Att gå åt sidan för att äta är svårt, berättar Christer Hammarström. Trafikledningen måste alltid vara bemannad och problemet är att det sällan är lugnt. Känslan blir att man lämnar kolleger i sticket, säger han.

Kim Widegrip, chef för trafikledningen inom tunnelbanan på MTR, säger till Publikt att bolaget nu väntar på att Arbetsmiljöverket ska återkomma. Hon påpekar att en riskanalys har genomförts, och att det inte framkom något i den som gör att trafikledartjänsterna behöver utvärderas.

Utöver det vill hon bara svara på Publikts frågor via mejl.

"Skulle Arbetsmiljöverket komma att rikta kritik mot oss så kommer vi självklart att ta lärdom av det för framtiden", skriver Kim Widegrip i mejlet.

När det gäller arbetstid, följer MTR lagen och det kollektivavtal som gäller, förklarar hon vidare:

"Självklart är långa nattpass mer ansträngande än korta, men en arbetsdag på 8 timmar och 40 minuter tycker vi inte är orimligt".

Hon påpekar även att återhämtningstiden mellan passen alltid är som minst 11 timmar och veckovilan som minst 36 timmar, samt att sjukfrånvaron bland trafikledarna är "mycket låg".

Att det inte finns angivna raster beror på att trafikledare oftast har möjlighet att ta en paus i jobbet, men eftersom arbetet är sådant att det är svårt att veta när det är läge för rast är det enklare om de anställda reglerar detta på egen hand, enligt Kim Widegrips mejl.

"Att vara trafikledare innebär att man arbetar i en miljö som tidvis är stressig, särskilt när vi har störningar i trafiken. Därför är det jätteviktigt med goda möjligheter till återhämtning", skriver Kim Widegrip i mejlet.

Huvudskyddsombudet Nader Rostaminegad har svårt att se att arbetsgivaren kommer att ändra sin inställning när det är dags att förhandla fram ett nytt kollektivavtal 2020.

Även han beskriver att MTR inte har gjort tillräckligt åt de upplevda arbetsmiljöproblemen, varken när det gäller arbetstider eller schema. Trots att de har fått detta påpekat för sig flera gånger.

– Planen är att man ska träffas regelbundet i APT. Men vi har ett så kärvt personalläge att det inte har blivit av så mycket. Och när det handlar om en timme så hinner man inte fördjupa sig i den här problematiken. Det blir lite monolog från arbetsgivarens sida, säger Nader Rostaminegad.

Arbetsgivarens inställning är dock ingen anledning för facket att inte försöka få till förändring när ett nytt avtal ska förhandlas fram 2020, påpekar STs Christer Hammarström.

– Vi kastar inte in några handdukar utan går in i en förhandling med uppfattningen att vi ska få igenom detta, säger han.

Bli den första att tycka till!
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.